accesare

utilaje agricole

Conditiile de accesare a fondurilor europene PNDR, modificate

In prezent, H.G. nr. 226/2015 reglementeaza la art. 4 alin. (1) termenele In care potentialii beneficiari au obligatia depunerii proiectului tehnic si a tuturor documentelor necesare pentru Incheierea contractului de finantare pentru proiectele selectate care prevad constructii-montaj, respectiv 3 luni ca regula si 6 luni In cazul exceptional al depunerii de contestatii sau deschiderii de litigii privind achizitia publica a serviciului de proiectare.

Read More »

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE