AFIR

Cum sa va mariti sansele de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri

Facebook
Twitter

Procesul de accesare a fondurilor europene nerambursabile poate deveni unul mai usor, daca fermierul isi proiecteaza afacerea agricola in cadrul unui sector prioritizat de Ministerul Agriculturii. Astfel, sansele de a lua bani europeni cresc.

De exemplu, daca un agricultor alege sa investeasca in legumicultura, bovine sau apicultura, in cadrul submasurii 6.1 – „Sprijin pentru tineri fermieri”, acesta va avea sanse mai mari la accesarea fondurilor europene PNDR.

Iata ce sectoare sunt prioritizate pentru submasura 6.1:

A) Sector vegetal

1. Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/ samânta de legume – 30 puncte
2. Producere de samânta/ material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptând cele pentru legumicultura – 25 puncte
3. Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 20 puncte.

B) Sector zootehnic

1. Bovine (sunt incluse si bubalinele) – 30 puncte
2. Apicultura – 25 puncte
3. Ovine si caprine – 20 puncte

Pentru acordarea punctajului de selectie se va tine cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale in cadrul calculului SO care trebuie sa fie dominanta in total SO exploatatie.

Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploatatie legumicola (inclusiv in cazul producerii de material saditor si/sau material semincer pentru culturile de legume) si 25 de puncte pentru o exploatatie care vizeaza producerea de samânta si material saditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole)– doar exploatatiile care vizeaza celelalte tipuri de cultura, excluzându-se la acest punct culturile de legume.

In cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat in cadrul celui de – al doilea criteriu de selectie.

In cazul exploatatiilor mixte când proiectul a fost incadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritara masurata in SO din total exploatatie), analiza SO a grupei de cultura/ animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploatatiei.

Beneficiarul va trebui sa-si mentina ca prioritara, pe toata perioada de monitorizare a proiectului, grupa mare de cultura/animale pentru care a primit punctaj, conform Ghidului solicitantului aferent submasurii 6.1.

De asemenea, puncte mai multe se acorda solicitantilor care isi propun sa preia integram mai multe exploatatii agricole.

Daca solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole – 15 puncte, daca preia integral doua exploatatii agricole – 10 puncte sau daca se preia integral cel putin o exploatatie agricola – 5 puncte.

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selectie, preluarea exploatatiilor se realizeaza unitar, cu toate suprafetele si animalele, asa cum apar inregistrate la APIA si/ sau la ANSVSA si in Registrul agricol. Ca urmare, cedentul nu trebuie sa mai fie inregistrat in Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau in Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptie Veterinara si Registrul Agricol.

Un alt mod prin care puteti sa va mariti sansele de accesare a fondurilor europene este prin nivelul de calificare pe care il detineti in domeniul agricol.

Astfel, daca solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol – 25 puncte, daca solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20 puncte. Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala – 10 puncte.

De asemenea, se vor mai acorda 5 puncte pentru solicitantii care isi propun sa aiba soiuri sau rase autohtone.

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

Sprijinul nerambursabil pentru submasura 6.1 este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE