PNDR: Conditiile de accesare a fondurilor europene, schimbate de MADR

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat recent in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern care isi propune sa modifice Hotararea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat.

Va prezentam principalele modificari pe care le aduce noul act normativ:

Solicitantii, entitati juridice publice/private, au obligatia de a depune toate documentele necesare in vederea incheierii contractului de finantare, o singura data, in termenul precizat in notificarea AFIR, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului de catre AFIR.

Selectia proiectelor se efectueaza fara obligativitatea prezentarii documentului care atesta evaluarea impactului preconizat asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, respectiv a acordului de mediu/avizul Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat inainte de semnarea contractului de finantare cu AFIR sau, dupa caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat in notificarea emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului.

Durata de monitorizare aferenta proiectelor pentru submasurile 6.1, 6.2, 6.3 este de 3 ani, calculata de la data efectuarii platii transei a doua de plata/ultimei plati, dupa caz. Durata de monitorizare aferenta proiectelor pentru submasura 6.5 “Schema pentru micii fermieri” denumita in continuare submasura 6.5, submasurile 16.4 “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” in sectorul agricol si 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” in sectorul pomicol, denumite in continuare submasura 16.4 si submasura 16.4a, este de 5 ani, calculata de la data efectuarii ultimei plati. Durata de valabilitate a contractelor de finantare pentru proiectele din cadrul submasurilor 9.1 si 9.1a, inceteaza odata cu efectuarea platii aferente ultimei transe de plata.

Durata de monitorizare aferenta proiectelor din cadrul submasurii 19.2, care au ca tip de sprijin o suma forfetara, este cea stabilita pentru submasurile de baza din PNDR 2014-2020, conform art. 162 alin. (1), calculata de la data efectuarii platii transei a doua de plata/ultimei plati, dupa caz.

Prevederile prezentei hotarari se aplica sesiunilor de depunere proiecte organizate de catre AFIR dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Contractele de finantare incheiate de catre AFIR, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se pot modifica, in conditiile legii, conform art. 162 si art. 24 alin. (91) din Hotararea Guvernului nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prin acordul de vointa al partilor contractante.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE