PNDR: cum puteti obtine fonduri europene pentru ferme mici

Facebook
Twitter

Agricultorii mai au la dispozitie aproximativ o luna si jumatate pentru a accesa fonduri europene nerambursabile pentru ferme mici, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020. Termenul maxim de depunere este finalul lunii iulie ori pana la epuizarea fondurilor alocate.

Cei care pot beneficia de astfel de fonduri sunt fermierii care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica 4.000 – 11.999 SO (valoarea productiei standard).

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O., este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica, este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

In cadrul unei familii (sot/ sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

In ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/ extinderi si a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare si monitorizare a proiectelor.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin conditiile de eligibilitate.

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

Nu este obligatoriu ca solicitantul sa fie incadrat intr-o activitate salarizata, aceasta conditie se aplica doar solicitantilor care se afla intr-o astfel de situatie. Locul de munca poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia.

In cazul in care solicitantul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnarii deciziei de finantare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul de munca, in termen de 10 zile calendaristice de la data angajarii.

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE