PNDR: in ce conditii puteti accesa fonduri europene pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pana la sfarsitul acestei luni, fermierii romani mai au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin submasura 6.3 – Dezvoltare ferme mici, din cadrul PNDR 2020.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici, sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica.

Va prezentam in cadrul acestui articol conditiile de eligibilitate pentru submasura 6.3 – Dezvoltare ferme mici:

Solicitantul trebuie sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului si sa prezinte un Plan de afaceri.

Solicitantul trebuie sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului).

In cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

Sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa7 a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare.

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. De asemenea, sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE