AFIR

Opt sfaturi pentru a accesa fonduri europene pentru ferme mici

Facebook
Twitter

Accesarea fondurilor europene nerambursabile nu este un proces foarte usor, insa nici imposibil. Este foarte important ca inainte de a demara un asemenea proiect, fermierii sa se documenteze cat mai bine asupra sanselor pe care le au in accesare banilor europeni din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Va prezentam in cadrul acestui articol zece sfaturi privind accesarea fondurilor europene pentru ferme mici, mai exact pentru submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

1. Dimensiunea economica a fermei

Solicitantul trebuie sa se asigure in prima faza ca dimensiunea economica a propriei ferme se incadreaza in valorile eligibile ale submasurii.

De exemplu, pentru a accesa cei 15.000 euro/proiect exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O., este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica si este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

2. Pastrarea dimensiunii economice a fermei

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%.

Prin exceptie, in cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin conditiile de eligibilitate.

3. Realizarea si respectarea planului de afaceri

Planul de afaceri va fi intocmit conform modelului din Ghidul solicitantului si trebuie sa cuprinda urmatoarele: prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei).

Prezentarea tintelor si obiectivelor de etapa propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operationale, suplimentare – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu si normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajari pentru gestionarea gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala), conform normelor de mediu precum si previziunea bugetului de venituri – cheltuieli).

Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor si eficacitatea exploatatiei, restructurarea si diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu si planificarea implementarii).

4. Implementarea Planului de afaceri

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri).

5. Platforma de gestionare a gunoiului de grajd, in cazul cresterii animalelor

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri, respectiv
inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

6. Sectoare prioritizate

Anumite sectoare agricole sunt rasplatite cu mai multe puncte pentru accesarea fondurilor europene. De exemplu, pentru vegetal, cei care aleg legumicultura vor primi 15 puncte, producerea de material saditor – 12 puncte, iar pomicultura – 10 puncte.

Pentru zootehnie, cresterea bovinelor beneficiaza de 15 puncte, apicultura – 12 puncte, iar cresterea ovinelor si caprinelor – 10 puncte.

7. Cine poate accesa fonduri intr-o familie

In cadrul unei familii (sot/ sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

In ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/ extinderi si a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare si monitorizare a proiectelor.

8. Calculul S.O.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finantare, se va considera ultima perioada (campanie) de depunere (inregistrare/ actualizare) a cererii unice de plata pe suprafata in IACS ca fiind anul in care au fost inregistrate suprafetele de teren la APIA, in numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), incepand cu anul 2015.

Toate exploatatiile agricole pentru care in calculul S.O. se tine cont si de stupi, trebuie sa introduca sistemul de identificare si inregistrare a stupilor si stupinelor, constand in placute de identificare pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor, in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE