Cum puteti accesa schema de ajutor pentru impadurire: conditii eligibile, valoarea sprijinului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii si APIA deruleaza in aceasta perioada o schema de ajutor pentru imbunatatirea viabilitatii padurilor, inclusiv pentru reimpadurirea unor suprafete.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda detinatorilor de terenuri agricole, in baza unui angajament pentru o perioada de 12 ani si vizeaza crearea de: trupuri de padure, perdele forestiere de protectie.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc impadurirea de terenuri proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei este de 7.000.000 euro.

Suprafetele terenurilor propuse spre impadurire trebuie sa fie de cel putin 1 ha pentru trupurile de padure si de cel putin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajistilor naturale permanente (cu exceptia celor afectate, conform proiectului tehnic de impadurire, de fenomene de degradare a solului), precum si terenurile agricole pentru care exista angajamente in derulare pentru agro-mediu si clima (Masura 10) si agricultura ecologica (Masura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.

Pasi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

1. Etape premergatoare depunerii cererii de sprijin

Identificarea cu sprijinul APIA a suprafetelor care urmeaza a fi impadurite,

Elaborarea proiectului tehnic de impadurire de catre persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plati la prima cerere de plata),

Obtinerea avizului Garzii Forestiere pentru proiectul tehnic de impadurire.

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin

Depunerea cererii de sprijin la centrele judetene APIA,

Evaluarea cererii de sprijin de catre expertii APIA,

Selectia beneficiarilor in functie de punctajul acordat (in cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste alocarea financiara a sesiunii),

Semnarea angajamentelor de catre beneficiarii selectati.

3. Etape aferente implementarii angajamentului

Demararea lucrarilor de impadurire (numai dupa semnarea angajamentului),

Depunerea anuala a cererilor de plata pentru solicitarea sprijinului,

Verificarea administrativa si pe teren de catre APIA/Garda Forestiera a lucrarilor efectuate si a respectarii conditiilor prevazute in angajament,

Plata catre beneficiar a sprijinului. In sprijinul potentialilor beneficiari, APIA a dezvoltat o aplicatie electronica pentru
depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta poate fi accesata din pagina principala a siteului APIA www.apia.org.ro si este insotita de instructiuni de utilizare.

Lansarea sesiunii 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat este planificata pentru luna IUNIE 2018.

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costuri standard pe hectar pentru impadurire si compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urmeaza:

● Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si costurile cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire si imprejmuire a plantatiei, denumita Prima 1,

● Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de intretinere (maximum 6 ani) si ingrijire a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumita Prima 2.

tabel

Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componenta a Primei 2 trebuie sa respecte normele privind eco-conditionalitatea pe toate terenurile agricole apartinând exploatatiei agricole si pe toata perioada angajamentului.

Numai beneficiarii detinatori de terenuri agricole, incadrati in categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensatia pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

Cost proiectare = VB + n x VM x 2%, (formula 1)
unde:
VB – costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de impadurire pe suprafata minima admisa – 590 (euro)
n (ha) – numarul total de hectare propus pentru impadurire in cadrul proiectului
VM (euro) – costul mediu national de impadurire a unui hectar – 8889 (euro)

Exemplu: In cazul realizarii unei plantatii forestiere in suprafata de 10 ha, sprjinul financiar pentru elaborarea proiectului tehnic de impadurire va fi de 2367,8 euro (590 euro + 10 ha x 8889 euro x 2%)

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE