catar

Vânzarea terenurilor agricole. Ce atribuții revin primăriilor

Normele metodologice pentru aplicarea legii privind vânzărea terenurilor agricole situate în extravilan prevăd obligația primăriilor de a organiza şi gestiona un Registrul local special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Read More »

CATAR, partener la GREEN FOOD INDUSTRIES

Un consorțiu de 6 instituții de învățământ superior din Europa și-au propus să dezvolte un nou program de master în domeniul industriei alimentare sustenabile, potrivit competențelor lor specifice. Astfel, Conf. Dr. Felix Arion, Directorul Departamentului de Științe Economice al USAMV Cluj-Napoca, care implementează în România acest proiect, coordonează compatibilizarea curriculei destinate pregătirii antreprenoriale și economice oferită masteranzilor. stiri agricole

Read More »

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE