CATAR, partener la GREEN FOOD INDUSTRIES

Facebook
Twitter

Un consorțiu de 6 instituții de învățământ superior din Europa și-au propus să dezvolte un nou program de master în domeniul industriei alimentare sustenabile, potrivit competențelor lor specifice. Astfel, Conf. Dr. Felix Arion, Directorul Departamentului de Științe Economice al USAMV Cluj-Napoca, care implementează în România acest proiect, coordonează compatibilizarea curriculei destinate pregătirii antreprenoriale și economice oferită masteranzilor.

La program participă ISARA Lyon (Franţa), Fulda University of Applied Sciences (Germania), The Faculty of Organic Agricultural Sciences of the University of Kassel (Germania), Ghent University (Belgia), Aarhus University (Danemarca) și USAMV Cluj-Napoca (România), se arată într-un comunicat remis de CATAR.

Programul de master va fi dezvoltat într-un context internațional, în scopul de a îmbunătăți mobilitatea și capacitatea de adaptare a absolvenților, masteranzii vor trebui să studieze în 2 până la 4 țări diferite, în scopul de a-și dezvolta abilitățile interculturale care să le permită să gestioneze echipe internaționale și să negocieze cu partenerii, furnizorii și clienții din diferite țări. Proiectul se adresează viitorilor manageri din industria alimentară, care vor fi capabili să garanteze sustenabilitatea activităților lor într-un domeniu de activitate aflat într-o continuă dezvoltare și internaționalizare.

Deoarece aceste posibile poziții se regăsesc la intersecția mai multor departamente ale industriei alimentare, și cum durabilitatea trebuie să fie integrată în fiecare etapă a lanțului agro-alimentar, viitorii profesioniști vor trebui să dobândească o imagine de ansamblu asupra întregului proces și să fie capabili să aplice principiile și instrumentele de dezvoltare durabilă în activitățile lor operaționale.

Pentru a satisface nevoile de pe piața forței de muncă din ce în ce mai numeroase și mai complexe, și pentru a determina competențele și abilitățile viitorilor absolvenți a fost  constituit un grup de consultanți din mediul economic proveniți din diverse țări europene pentru a adapta curricula universitară la cerințele reale. Din România au participat Alin Prunean de la Fundația pentru Educaţie şi Dezvoltare Agapis din judeţul Sălaj și Ioan Agapi de la Federatia Agricultorilor de Munte Dorna – FAMD din judeţul Suceava, membre fondatoare ale Confederaţiei Asociaţiilor Tărăneşti din Romȃnia – CATAR, care au evidențiat necesitatea studiului consumatorilor ca element al asigurării durabilității economice, dar și asupra nevoii de conlucrare continuă dintre companii și universități, aspecte considerate relevante și integrate în curricula finală. Romȃnia are cea mai mare civilizaţie rurală vie din Europa.

Din acestă perspectivă, Romȃnia este unică. Unicitatea sa nu poate fi copiată, pentru că sursa legitimităţii sale este o moştenire agro-culturală şi rurală continuă. În termeni de marketing, factorul unic care o diferenţiază, fiind apreciat de consumatori şi greu de imitat de concurenţi, devine un avantaj competitiv sustenabil, atȃt pentru o firmă comercială, cȃt şi pentru întreaga naţiune.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE