00000004pm 1080040, PM4

Vânzarea terenurilor agricole. Ce atribuții revin primăriilor

Normele metodologice pentru aplicarea legii privind vânzărea terenurilor agricole situate în extravilan prevăd obligația primăriilor de a organiza şi gestiona un Registrul local special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Read More »

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE