ANAR a finalizat lista cu zonele cele mai expuse la inundații. Vezi care sunt

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și Institutul Național de Gospodărire a Apelor au finalizat hărțile de hazard și de risc la inundații de la nivel național.

Hărţile de hazard şi risc la inundaţii s-au întocmit pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații. Hărțile de hazard și de risc la inundații realizate vor fi valorificate în reactualizarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor la nivelul tuturor bazinelor hidrografice. Identificarea zonelor cu risc ridicat poate contribui la dezvoltarea sustenabilă a localităților prin reducerea pagubelor potențiale în aceste zone.

„ Ştim foarte bine ce vom face de acum încolo, că nu vom mai putea construi în acele zone cu riscuri de inundaţii. Trebuie să avem în vedere protecţia acelor zone. Toţi cei care fac asigurări au posibilitatea să analizeze cât mai corect valoarea obiectivelor asigurate şi a populaţiei. Sunt instrumente de lucru pe care România nu le avea până acum. Planurile de apărare vor fi reactualizate şi Masterplanul la nivelul autorităţilor se va îmbunătăţi. Avem instrumentele de lucru care ne vor permite să creăm nişte prognoze şi avertizări mult mai exacte, astfel încât orice inspectorat judeţean să intervină prompt în amplasamentul respectiv luând măsurile necesare”, a declarat Vasile Pintilie, director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), într-o conferință.

Potrivit acestuia, zonele cu cel mai mare risc de inundaţii sunt Bazinul inferior al Siretului, zona Banatului, zona dinspre Prut.

Hărțile de hazard și de risc la inundații sunt accesibile publicului larg și sunt publicate pe portalul ANAR (www.rowater.ro- la rubrica „Hărți de hazard și de risc”).  Hărțile sunt realizate în format digital, așa cum sunt raportate la Comisia Europeană, prin programul WISE. Mai precis, este publicată baza de date aferentă hărților de risc la inundații și datele spațiale aferente, care se referă la scenariul mediu (probabilitate de depășire a debitului maxim de 1%) – cerință minimală a CE pentru toate statele membre.

Astfel, în prezent, în toate bazinele hidrografice, în cadrul hărților de hazard la inundații, sunt trasate benzile de inundabilitate care arătă cu precizie ridicată extinderea zonei inundate și oferă informații referitoare la viteza apei, adâncimea apei la viituri, corespunzătoare unor debite cu diferite probabilități de depășire (0,1%; 1%; 5%; 10%), adică date referitoare la inundații care se petrec odată la 1000 de ani, odată la 100 de ani, odată la 20 ani. respectiv odată la 10 ani. În cadrul acestor proiecte, au fost scanați 1.549 râuri, totalizând cca. 33.478 km de lungimi de cursuri de apă (reprezentând 42,4% din cei 78.905 km cadastrați la nivel național), iar suprafața aferentă este cca. 89.826 km2 (37,6% din suprafața țării). Pe lângă zboruri aerospațiale, s-au efectuat și lucrări în teren, în urma cărora a fost realizată o bază de date topografice și hărţile s-au editat în format GIS.

Corelat cu acestea, au fost realizate și hărțile de risc la inundații de la nivel național.  Hărțile de risc cerute de UE indică doar pagubele materiale şi umane potențiale pentru scenariul mediu. Hărțile de risc la inundaţii la nivel național (așa cum sunt legiferate prin OUG 663/2013) exced cerințele minimale formulate de UE și ele cuprind, în acord cu legislația în vigoare, și delimitarea / evidențierea zonelor actuale de risc la inundații (zone cu risc major, mediu și redus). În baza unui protocol de predare-primire între ANAR și autoritățile județene, aceste hărți vor fi puse la dispoziţia consiliilor judeţene.

În vederea raportării celor două categorii de hărți (de hazard și de risc la inundații) către Comisia Europeană, la nivelul ANAR și INHGA, a fost constituit un grup de lucru format din specialiștii celor două instituții care au procesat hărțile de hazard obținute în cadrul P.P.P.D.E.I. realizănd activități de: verificare și corectare a datelor GRID, structurarea lor pe clase de adâncime și generarea limitelor zonelor inundabile) pentru cele trei scenarii necesare (probabilitate mică, medie și mare) etc. De asemenea, același grup de lucru a structurat și codificat hărțile de hazard, în conformitate cu cerințele UE și cu arealele cu potențial semnificativ la inundații stabilite în etapa de evaluare preliminară a riscului la inundații. Totodată, acest grup a avut ca responsabilități principale: colectarea și pregătirea datelor geospațiale necesare determinării riscului, elaborarea hărtilor de risc la inundații și a bazelor de date, conform cerințelor UE, precum si încărcarea în bază de date WISE etc.

Pe baza hărților de hazard și de risc la inundații, Administrația Națională „Apele Române” va elabora, până în 2015, planurile de management al riscului la inundații pe bazine hidrografice, conform cerințelor directivelor europene.
Prin implementarea măsurilor structurale și nonstructurale, se urmăreşte, în primul rând, protecţia oamenilor şi a bunurilor acestora, a obiectivelor socio-economice, precum și protecția mediului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE