Legea vânzării terenurilor agricole prevede obligativitatea ca tranzacțiile cu terenuri aflate la 20 de km de graniţa României să fie avizate de SRI, fapt care îi nemulțumește pe parlamentarii UDMR.

„În judeţul Satu Mare vorbim de două graniţe, cu Ungaria şi cu Ucraina. Aceste terenuri agricole se vor putea vinde numai cu acordul SRI. Nerespectarea acestor condiţii constituie contravenţie şi va putea fi sancţionată cu amendă între 50.000 şi 100.000 de lei şi atrage după sine anularea contractului de vânzare cumpărare. Ceea ce se întâmplă este foarte grav”, a declarat deputatul UDMR Kereskenyi Gabor, în cadrul unei conferințe.

Parlamentarul UDMR este de părere că prevederile conținute în legea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan între persoane fizice care se referă la dreptul de preempțiune al coproprietarilor, vecinilor, arendaşilor din comune și statul român vor bloca piața imobiliară.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan între persoane fizice, fiind eliminată prevederea care acorda drept de preemțiune tinerilor fermieri.