Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan între persoane fizice, fiind eliminată prevederea care acorda drept de preemțiune tinerilor fermieri.

În forma adoptată de Camera Deputaților, ca for decizional, se menține dreptul de preempțiune la cumpărarea terenurilor agricole din extravilan pentru vecini, coproprietari, arendași și statul român. Tinerii până în 40 de ani nu mai au acest drept, așa cum era prevăzut în varianta proiectului elaborat de Ministerul Agriculturii.

Conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să liberalizeze piața funciară de la 1 ianuarie 2014, astfel încât și persoanele fizice străine să poată cumpăra teren agricol în extravilan în țara noastră.