Taxa pe construcții speciale, sere și grajduri, o nebuloasă pentru funcționarii Fiscului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

De la 1 ianuarie 2014 se aplică taxa pe construcțiile speciale, adică taxa pe sere și grajduri, silozuri sau iazuri. Deși ar trebui să îi îndrume pe contribuabili prin hățișul fiscal, funcționarii Fiscului îi trimit supărați la primărie.

Taxa pe construcțiile speciale reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Ordonanței de Urgență 102/2013. Angajații Fiscului încă nu au aflat aceasta. „Care taxă? Aicea e Anafu, asta e la primărie!”, ne-a răspuns supărată o funcționară a Fiscului din Botoșani, deranjată că punem prea multe întrebări legate de cum se calculează și unde se plătește taxa pe construcțiile special.

Ceva mai bine informați au fost cei de la direcția de asistență telefonică a contribuabililor. Funcționarul ne-a recomandat amabil să mai așteptăm, căci mai e timp până în mai, când trebuie plătită prima tranșă din impozit și să pregătim facturile cu care am cumpărat materialele de construcție pentru construcțiile special. Însă, și acesta ne-a trimis la primărie pentru informații suplimentare.

Sunt obligate la plata taxei pe construcţii speciale persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România și persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează tax ape construcții special. Impozitul pe construcţii special se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv. Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul determinat până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat. Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează taxa pe construcţii speciale începând cu anul fiscal următor.

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE