Subventii APIA: cuantumul ANT in sectorul vegetal

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect legislativ prin care stabileste cuantumul Ajutoarelor Nationale Tranzitorii, in sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren, aferent anului de plata 2016.

Ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, ANT 1, se acorda decuplat de productie, in cuantum de 17,72035 euro/ha.

Plafonul ANT 1 pentru anul de plata 2016 este de 119.422,100 mii euro (531.879,297 mii lei).

Considerentele care au stat la baza stabilirii cuantumului/ha sunt: incadrarea in plafoanele bugetare alocate cu aceasta destinatie MADR, respectarea prevederilor art. 37 alin 4 din Regulamentul UE nr. 1307/2013.

beneficiarii ANT 1 sunt cei prevazuti la art. 7 precum si la art 12 din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 104/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei hotarari se aplica unui numar de 640.000 de beneficiari.

Suprafata insumata a hectarelor eligibile pentru care se acorda ANT in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1 a fost determinata de APIA pe baza cererilor unice de plata depuse de beneficiari in anul 2016 si a rezultat in urma efectuarii controalelor, fiind de 6.739.263,46 ha.

Platile se fac in lei, la cursul de schimb 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2016 si publicat in Jurnalul Oficial al UE.

Aplicarea masurilor prevazute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor platilor sa-si elaboreze propriul plan de afaceri si program de dezvoltare pe termen scurt, in conditiile cunoasterii nivelului sumelor pe care urmeaza sa le primeasca, se noteaza la capitolul impact macroeconomic.

De asemenea, acordarea ANT asigura capital financiar necesar pentru derularea la timp a activitatilor specifice din agricultura.

De curand, MADR a realizat si proiectul bugetului pentru subventiile in zootehnie. Plafonul pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine, care se acorda pentru anul 2016, este in limita sumei de 189.609.057 euro, respectiv 844.462 mii lei. In ceea ce priveste schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic plafonul maxim este de 121.924.674 euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE