România, ideală pentru agricultura ecologică

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

O mare parte din terenurile din România favorizează producția ecologică.

„În ceea ce privește structura ecologică a capitalului natural, se constată că actuala configuraţie (compoziţie, ponderea categoriilor de ecosisteme, distribuţia spaţială) deţine încă 53% de ecosisteme naturale şi semi-naturale care îşi menţin în bună parte caracterul multifuncţional şi generează pe cont propriu o gamă largă de resurse şi servicii pentru susţinerea si alimentarea populaţiei şi activităţilor economice”, se precizează în strategia elaborată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii în România.

Astfel, experții au identificat o gamă de 150 tipuri de ecosisteme forestiere, diferenţiate în funcţie de specia sau grupul de specii dominante de arbori din componenţa covorului vegetal, tipul şi cantitatea de humus în sol, regimul hidric şi ionic al solului etc. Totodată, au fost identificate 227 tipuri de pădure, în care au fost descrise 42 tipuri de strat ierbos sub-arbustiv.

România dispune și de o gamă largă de ecosisteme terestre cu vegetaţie ierboasă (păşuni alpine, păşuni şi fâneţe din zonele de deal şi munte, păşuni de stepă, păşuni şi fâneţe de luncă), precum și de o mare varietate de ecosisteme acvatice. Dintre acestea, se evidențiază

 • 3.480 râuri (62% permanente)
 • 246 lacuri alpine, lacuri de acumulare, lacuri şi bălţi în zona de câmpie, lunci inundabile, Delta Dunării
 • 129 corpuri de apă subterană şi acvatoriul marin de pe platoul continental al Mării Negre

În plus, „România a adus în Uniunea Europeană un patrimoniu valoros, cu numeroase specii de plante şi animale, unele endemice, care sunt dispărute sau rare în alte părţi ale Europei”, se mai precizează în documentul citat. Deşi vegetaţia naturală deţine o pondere redusă în zonele de câmpie, podişuri şi dealuri joase, există încă suprafeţe însemnate în care intervenţia omului a fost minimă, cum sunt regiunile de munte şi dealuri înalte, Delta Dunării, sistemele lagunare şi luncile unor râuri.

Ecosistemele naturale şi semi-naturale şi cele în care s-a practicat sau se practică agricultura extensivă sau semi-intensivă au în componenţa lor:

 • 3.630 specii de plante şi 688 specii de alge;
 • 105 specii de mamifere, inclusiv carnivore mari;
 • 25 specii de reptile;
 • 19 specii de amfibieni;
 • 216 specii de peşti;
 • 30.000 specii de insecte;
 • 860 specii de crustacee;
 • 688 specii de moluște.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE