Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 – 2016, este de 44.545.756,82 lei. ANARZ va investi 8 milioane lei pentru implementarea unui sistem de identificare electronic a stupilor, care le va permite autorităţilor să urmărească drumul mierii din stup şi până pe mesele consumatorilor.

Prin Programul Naţional Apicol 2014 – 2016 vor fi finanţate următoarele măsuri:

  • realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor;
  • achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa;
  • achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine;
  • achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
  • decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.

Sistemul informatic pentru identificarea stupilor are ca scop ţinerea unei evidenţe precise în ceea ce priveşte numărul de apicultori şi a numărului de familii de albine, pe judeţ, total ţară şi forme asociative prin îmbunătăţirea substanţială a Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor. De implementarea acestui proiect se ocupă Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), care va cumpăra echipamente şi programe informatice, în limita sumei de 8 milioane lei, fără TVA, alocată prin Programul Naţional Apicol 2014 – 2016.

Necesitatea ca apicultura românească să intre în era digitală este motivată de faptul că mai-marii de la Bruxelles alocă sumele destinate acestui sector în funcţie de numărul de familii de albine deţinut de fiecare stat membru şi ulterior de măsurile propuse a fi finanţate. Totodată, prin implementarea sistemului informatic se va crea o bază de date care le va permite autorităţilor să urmărească drumul mierii din stup şi până pe mesele consumatorilor.

Bugetul Programului Naţional Apicol 2014-2016:

  • pentru anul 2014 –  14.852.830,10 lei;
  • pentru anul 2015 –  14.855.585,69 lei;
  • pentru anul 2016 –  14.837.341,02 lei.

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Programul Apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, fără TVA. Exerciţiile financiare ale Programului apicol se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar. Pentru acţiunile prevăzute în Programul Naţional Apicol 2014-2016, termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 1 august a fiecărui an.

Beneficiarii Programului Apicol sunt apicultori, persoane fizice si juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute.

Share on Facebook