PNDR: Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani au aratat un interes deosebit in acest an pentru submasura de finantare cu fonduri europene 4.1 – Investitii in exploatatii agricole. In sesiunea din 2015, peste 660 de agricultori au depus proiecte in valoare totala de peste 260 de milioane de euro, potrivit datelor AFIR.

Acest lucru ne demonstreaza ca si pentru 2016 fermierii vor fi interesat sa depuna proiecte pentru submasura 4.1, din noul PNDR 2014 – 2020, de aceea ne-am propus sa va prezentam in cadrul acestui articol tipurile de investitii si cheltuielile eligibile pentru investitiile in exploatatii agricole.

In cadrul Submasurii 4.1 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului, potrivit Ghidului Solicitantului pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole.

In cazul modernizarilor se considera neeligibile investitiile care conduc la o diminuare a Total SO exploatatie daca aceasta diminuare implica schimbarea statutului fermei avut la momentul depunerii cererii de finantare, respectiv din statutul de ferma mare pe care il are exploatatia la momentul depunerii cererii de finantare in statut de ferma mijlocie dupa implementarea proiectului, sau din ferma mijlocie la momentul depunerii cererii de finantare in ferma mica dupa implementarea proiectului.

Se considera cheltuieli eligibile constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati.

De asemenea, o alta cheltuiala eligibila este si amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi, 30.000 euro: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala).

O cheltuiala eligibila este considerata si achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol etc.).

Totodata, o alta cheltuiela eligibila este si achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, autorulotele alimentare, rulotele alimentare, mijloace de transport animale/ pasari/ albine.

Cheltuielile eligibile sunt si cele generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

  • Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
  • Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
  • Contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

Alte cheltuieli eligibile sunt si cele determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6).

Nu in ultimul rand, se considera cheltuieli eligibile si achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE