AFIR

Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020: submăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”

Facebook
Twitter

Mâine se lansează sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru primele măsuri din PNDR 2014 – 2020: 4.1 – „Investiții în exploatații agricole ”, 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”și 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală” (LEADER).

Pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru agricultură prin submăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”, vă prezentăm cele mai importante elemente din Ghidul Solicitantului (varianta consultativă), publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:

 1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;
 2. Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale;
 3. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate.

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale 2015: 205.776.952 de euro compusă din contribuţia Guvernului României și contribuţia Uniunii Europene. În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:

 1. Vegetal:                       72.021.9330 euro
 2. Zootehnic:                   72.021.933 euro
 3. Zona montană:            41.155.391 euro
 4. Ferma de familie:        20.577.695 euro

Încadrarea cererii de finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție 2A, respectiv 5D, după cum urmează:

 • Proiectele ce vizează sectorul vegetal se încadrează pe DI 2A (inclusiv proiectele încadrate pe zona montană sau ferma de familie)
 • Proiectele ce vizează sectorul zootehnic încadrează pe DI 5D (inclusiv proiectele încadrate pe zona montană sau ferma de familie).

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1 sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art.4, ca fiind  persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri europene nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 •  Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol  în conformitate cu legea nr. 45 /2009 (în cazul celor de drept public se va solicita  Hotărârea de Guvern, specifică)
 •  Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit. e) cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
 • Grup de producători (Ordonanța nr.37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această submăsură fermierii care deţin exploataţii agricole  cu o dimensiune economică mai mică de 8.000 SO.

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează  conform Cererii de Finanţare în sheet-ul specific Submăsura 4.1 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează:

 • În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanţare.
 • În cazul exploataţiilor agricole care prevăd activităţi agricole complet noi, dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei, așa cum este prevăzută în documentația tehnico-economică depusă.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE