PNDR: Ce investitii sunt prioritare la finantare prin submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale

Facebook
Twitter

Dezvoltarea activitatilor neagricole in zonele rurale, precum pensiunile, sunt sprijinite cu fonduri europene prin submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale, din cadrul PNDR 2014-2020.

Cei care doresc sa demareze o asemenea afacere este important sa cunoasca principiile care stau la baza selectiei proiectelor cu finantare europeana. Astfel, potrivit variantei consultative a Ghidului solicitantului, aferent submasurii 6.2, se vor prioritiza investitiile care sunt initiate de o intreprindere existenta, cu vechime in domeniul agricol, precum si investitiile care vizeaza activitati in agroturism si productie.

I. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati neagricole.

 • 1.1. Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii cererii de finantare. – 15 puncte
 • 1.2. Proiecte care sunt initiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat in agricultura minimum 12 luni pana la data depunerii cererii de finantare (fapt verificat in baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol). – 10 puncte

II. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural).

 • 2.1. Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate. – 40 puncte
 • 2.2. Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. – 35 puncte

III. Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

 • 3.1 Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement ) in zonele cu potential turistic ridicat – 10 puncte
 • 3.2. Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice. – 5 puncte
 • 3.3. Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zone cu arii naturale protejate. – 5 puncte

IV. Principiul stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.

 • 4.1. Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr-un procent de peste 40% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri. – 25 puncte
 • 4.2 Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr-un procent de peste 35% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri – 10 puncte

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a beneficiarului.

Valorea sprijinului nerambursabil pentru submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale:

 • este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, in baza unui Plan de afaceri.
 • sprijinul se acorda cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si in baza OrdinuluiMADR nr. 1731/2015
 • nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.
 • Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu exista sume intermediare.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE