Peste 2,2 milioane de euro,fonduri europene nerambursabile pentru fermierii ardeleni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondurile europene alocate grupurilor de acțiune locală (GAL), dacă sunt bine gestionate, pot contribui la schimbarea la față a satelor românești.

Un exemplu în acest sens este activitatea GAL Someș Transilvan,  o asociație nonprofit care are în componență 99 de parteneri publici, privați și din sectorul asociativ. Teritoriul pe care îl acoperă este identificat în regiunea Nord-Vest, în județul Cluj, în partea estică a municipiului Cluj-Napoca, cuprinzând partea nord-estică a acestuia, la interferența a două mari forme de relief, Podişul Someşan, în vest, şi Câmpia Transilvaniei, în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Someşul Mic.

Prioritățile și obiectivele dezvoltării locale a teritoriului GAL-ului sunt precizate în strategia de dezvoltare locală, care cuprinde și măsurile de finanțare disponibile, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR). Până în toamna lui 2014, GAL Someș Transilvan a reușit selectarea a 58 de proiecte, dintr-un total de 100 depuse, dintre care 52 sunt contracte prin CRFIR și au o valoare totală de 2.151.569 de euro. Unele dintre ele au primit deja finanțarea propusă, iar altele se află în diferite faze ale implementării. Totodată, şase proiecte cu o valoare totală de 134.431 de euro se află în verificare la OJFIR.

Astfel, fondurile alocate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), în valoare de 2.286.000 de euro, s-au epuizat, urmând să fie depusă următoarea serie de proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, în funcție de măsura prevăzută în strategie.

Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”

Unul dintre proiectele de succes implementate de GAL Someș Transilvan, în satul Pata, comuna Apahida, îl are ca beneficiar pe Casian Dragomir. Acesta a implementat proiectul „Achiziție echipamente agricole”, în valoare totală de 53.816 euro, depus în cadrul Măsurii 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, în decurs de șase luni de la semnarea contractului de finanțare. Principalul obiectiv este achiziționarea unui tractor, cu ajutorul căruia beneficiarul își poate extinde suprafețele cultivate cu porumb și lucernă, crescându-şi astfel productivitatea și calitatea produselor.

„Mă declar mulțumit de modul în care a decurs implementarea proiectului”, a declarat Casian Dragomir, care s-a aventurat în epopeea accesării fondurilor europene nerambursabile alături de o firmă de consultanță și având  sprijinul permanent oferit din partea echipei GAL Someș Transilvan, care au contribuit simțitor la succesul proiectului derulat cu finanțare europeană.

Profit din servicii

Prin intermediul Măsurii 312, Marius-Alexandru Nuțiu, din Apahida, a implementat proiectul „Achiziție utilaje și echipamente tehnologice”, reușind astfel să-și dezvolte microîntreprinderea pe care o deținea, prin achiziția de echipamente tehnologice noi și performante, care să asigure furnizarea unor servicii calitativ ridicate și obținerea de profit.

Principala activitate a constat în procurarea unei stații totale și a unui sistem GPS, ambele urmând să fie utilizate la măsurătorile topografice. Beneficiarul a reușit să cumpere echipamentele necesare, în valoare de 18.940 de euro, în termen de 11 luni de la data depunerii proiectului.

Factorul de succes al proiectelor finanțate cu fonduri europene nerambursabile prezentate mai sus este reprezentat de tenacitatea beneficiarilor în a-și materializa o idee. Mai putem adăuga, desigur, răbdarea și păstrarea unui contact permanent al GAL cu „actorii” angajați în procesul de realizare și implementare a ideilor finanțate prin fonduri europene.

Exemplele GAL-urilor sunt importante, mai ales dacă ne gândim că 2015 va fi anul cu cele mai mari alocări financiare din PNDR 2014-2020, iar una dintre primele sesiuni de finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 ce vor fi deschise se adresează grupurilor de acțiune locală (GAL) ce pot lua până la 200.000 de euro pentru proiecte ce vizează dezvoltarea comunităților locale. Măsura 19 Dezvoltarea locală – LEADER se aplică pentru teritorii cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de comune, și orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE