septembrie 25, 2021

Neemiterea bonului fiscal înseamnă suspendarea activităţii și sigiliarea spaţiului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Din 1 martie 2015, a intrat în vigoare procedura de sigilare a punctului de lucru al operatorului economic pe întreaga perioadă a suspendării, dispusă în cazul în care inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală constată încălcarea unor obligaţii legale, a informat instituția.

Acestea sunt:

  • dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate doar de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate;
  • utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • emiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, respectiv emiterea de bonuri cu o valoare care corespunde realităţii;
  • întocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat.

Noile sancţiuni prevăzute de lege pentru încălcarea acestor obligaţii sunt amenda contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei şi suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.

De asemenea, dacă la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor există sume deţinute fără a putea fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe, acestea se confiscă şi se dispune amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

La data suspendării unitatea este sigilată de echipa de control şi se afişează la loc vizibil un anunţ cu textul: „Activitate suspendată de Antifraudă – ANAF pentru neemiterea bonurilor fiscale”, iar pe durata suspendării unitatea rămâne sigilată. Este important de menţionat că plângerea nu mai suspendă executarea sancţiunilor dispuse pentru sancţionarea abaterilor menţionate, iar ruperea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la un an.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală va continua să verifice modul de respectare a obligaţiilor legale de utilizare a aparatele de marcat electronice fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale voluntare şi prevenirii evaziunii fiscale în domeniul livrărilor cu amănuntul şi a prestărilor de servicii efectuate direct către cumpărători.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE