Mesaj pentru toti fermierii. APIA incepe controalele in ferme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In urmatoarele zile, APIA va demara controalele in ferme, prin care va verifica eligibilitatea agricultorilor care beneficiaza de subventii. In cele ce urmeaza va prezentam situatiile in care fermierii vor fi supusi controalelor si sanctiunile riscate in cazul constatarii unor neconformitati.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectueaza controale administrative si la fata locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate si aprobate prin decizie a directorului general al APIA si avizate de directia de specialitate din MADR.

In cazul in care fermierul, care a depus cerere unica de plata – declaratia privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fata locului nu permite efectuarea controlului de catre reprezentantii organismelor abilitate, se considera ca acesta nu a respectat angajamentul.

In acest caz cererea fermierului va fi respinsa de la plata pentru anul in curs chiar daca acesta a solicitat si scheme care nu se supun controlului la fata locului.

Sanctiuni administrative In cazurile de neindeplinire a conditiilor de acordare, pentru animalele cu neconformitati se aplica sistemul se sanctiuni prevazut de OMADR nr.476 / 2016 privind sistemul de sanctiuni aplicabil schemelor de sprijin cuplat si ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, aferente cererilor unice de plata depuse la APIA.

Citeste si: MADR: nou mod de obtinere a certificatelor fitosanitare de catre fermieri

Valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce in baza unui procent (Pr) calculatprin raportarea numarului de animale cu neconformitati la numarul de animale determinate, dupa cum urmeaza:

a) In cazul in care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplica nicio reducere, iar ajutorul se calculeaza la numarul de animale determinat;

b) In cazul in care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:

– cu 5% daca procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%;

– cu 10% daca procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

– cu 15% daca procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

– cu 20% daca procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

– cu excludere de la plata pentru anul in care se face solicitarea ajutorului national tranzitoriu, daca procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.

In conformitate cu art.17 alin.(1), din OMADR nr. 476/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea sprijinului cuplat in sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce in baza unui procent calculat ca raport intre numarul animalelor declarate, in cazul carora s-au constatat neconformitati si numarul animalelor determinate dupa cum urmeaza:

Daca numarul de animale cu neconformitati este de maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce cu un procent stabilit in conformitate cu art.17 alin.(1) din OMADR nr. 476/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,.

In cazul in care numarul de animale cu neconformitati este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere in cauza se reduce astfel:

a) cu un procent,calculat ca raport intre numarul animalelor cu neconformitati si numarul animalelor determinate, daca acesta nu depaseste 10%;

b) cu de doua ori procentul,calculat ca raport intre numarul animalelor cu neconformitati si numarul animalelor determinate, daca acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%.

c) daca procentul, calculat ca raport intre numarul animalelor cu neconformitati si numarul animalelor determinate, depaseste 20%, nu se acorda sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul in cadrul categoriei pentru anul de cerere in cauza.

d) daca procentul,calculat ca raport intre numarul animalelor cu neconformitati si numarul animalelor determinate, depaseste 50%, nu se acorda sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul in cadrul categoriei pentru anul de cerere in cauza.

In plus, beneficiarul este supus unei sanctiuni suplimentare in cuantum egal cu cel care corespunde numarului de animale cu neconformitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE