Legea pajiștilor, trimisă președintelui Traian Băsescu spre promulgare. Vezi cele mai importante prevederi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În data de 3 iunie 2014, în Plenul Parlamentului a fost votată legea referitoare la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, care este transmisă spre promulgare către Președinția României.

Iată cele mai importante modificări aduse prin noua lege a pajiștilor:

 • a fost completată definiția utilizatorului de păşuni şi fâneţe – crescătorul care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeței agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an;
 • s-a introdus obligația Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti pentru menţinerea suprafeţei totale ocupată cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol;
 • se clarifică faptul că prevederile ordonanței se referă la pajiştile situate în extravilan;
 • referitor la contracte s-a modificat perioada de concesiune/închiriere, respectiv cuprinsă între 7 şi  10 ani, întrucât beneficiarul pajiştilor îşi întocmeşte un plan de dezvoltare pentru care solicită resurse;
 • se instituie obligația Consiliilor locale de a aproba un regulament de păşunat, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză;
 • se reglementează faptul că obligația asigurării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha sau să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, începând cu anul de cerere 2014;
 • se reformulează contravenția referitoare la circulația pe pajiști cu mijloacele de transport;
 • se mai introduce o excepție pentru posibilitatea schimbării categoriei de folosință, respectiv terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar între valoarea producţiei de iarbă disponibilă  şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral;
 • unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente,  amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE