Legea pajiștilor intră la vot în plen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar va fi dezbătut și supus votului în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Adoptarea documentului are o importanță deosebită, în condițiile în care România dispune de 4,5 milioane de hectare de pajiști, iar de anul viitor doar asociațiile de producători și producătorii de pe raza primăriei care are în proprietate pajiștile vor mai putea încasa subvenții pentru acestea.

Pe 18 iunie 2013, Senatul a adoptat proiectul de lege formulat de Guvern cu o serie de modificări. Printre acestea se numără și obligativitatea ca toate contractele de concesiune să fie încheiate pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În schimb, în expunerea de motive prezentată de Guvern, termenul înaintat era de 5 ani.

Totodată, supraînsămânțarea pajiștilor nu se va putea face decât cu semințe de plante erbacee furajere din familiile de graminee și leguminoase perene sau amestecuri ale acestora.

Pajiștile vor putea fi folosite pentru amenjarea de pârtii de schi, fărăsă fie scoase definitive din circuitul agricol, cu condiția ca, în perioada 15 aprilie-31 octombrie, exploatarea pajiștilor să nu fie afectată.

Vezi toate amendamentele adoptate de Senat AICI.

Potrivit ordonanței de urgență privind exploatarea pajiștilor, adoptată de Guvern anul trecut, pajiștile permanente sunt suprafețe agricole de pășuni și fânețe, naturale sau cultivate, folosite pentru producția de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puțin 5 ani în sistemul de rotație a culturilor și care sunt utilizate pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu.

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat;

b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;

c) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;

d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activități agricole de cel care utilizează pajiștea;

e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu așa cum se prevede la art. 1 alin. (2);

f) arderea vegetației pajiștilor permanente;

g) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite;

h) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);

i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință a pajiște fără aprobările legale în vigoare

Contravențiile se sancționează după cum urmează:

a) arderea vegetației pajiștilor permanente se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

b) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pășunat, circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activități agricole de cel care utilizează pajiștea, și nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică;

c) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract și neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract se sancționează cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică;

d) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptățite  și amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările legale în vigoare se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște fără aprobările legale în vigoare se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițiala pe cheltuiala contravenientului.

Puteți consulta AICI ordonanța de urgență.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE