Impozitul pe venitul din activităţi agricole pe 2013: cine este scutit de la plată

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, o serie de condiții.

Prin Ordinul 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, a fost adoptată procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole pentru anul fiscal 2013 precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia pentru culturile calamitate din anul 2013.

„Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit; pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare; producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale”, ne-a precizat consultantul fiscal Adrian Bența.

Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • datele de identificare ale contribuabilului;
  • numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;
  • numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013.

La cererea de anulare se anexează următoarele documente:

  • copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative;
  • declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.

Cererea de anulare se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Impozitul aferent normei de venit estimate pentru cele 75.941 ha calamitate în 2013 este de circa 5.224.640 de lei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE