Fonduri europene: sprijin pentru achizitia de utilaje agricole

Facebook
Twitter

Fonduri europene – PNS 2023 -2027, MADR a cuprins un program de finantare, pentru achizitia de utilaje agricole si echipamente agricole.

De aceasta masura de sprijin pot beneficia atat fermierii din sectorul vegetal, cat si cei din cel zootehnic. Masura este adresa atat exploatatiilor mari cat si celor de dimensiuni mai mici.

Valoarea sprijinului

Vegetal: 80.000.000 euro

 • Zootehnic: 30.000.000 euro
 • Legume si cartofi: 20.000.000 euro
 • Pomicol/hamei/struguri de masa: 25.000.000 euro

Beneficiari eligibili: fermieri, cu exceptia persoanelor si a formelor asociative cu rol economic.

Citeste si: Fonduri europene 2022: acord informal privind bugetul UE pe 2022

Fonduri europene – Scopul masurii

Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investitii in vederea restructurarii si modernizarii, inclusiv in vederea utilizarii mai eficiente a resurselor.

Modernizarea si restructurarea exploatatiilor mici/mijlocii, in special fermele de familie, prin investitii pentru imbunatatirea productivitatii;

Cresterea investitiilor in agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esentiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol si pentru cresterea competitivitatii.

Conditii de eligibilitate

 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum, 4105 € SO hamei, 4000 € SO  struguri  de masa,  8000  SO € pomicultura si 12.00 € SO culturi de camp, legume, cartofi si zootehnie;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • In cazul in care proiectul prevede investitii in irigatii se aplica conditiile specifice din Regulament.

Fonduri europene – Cum va fi acordat sprijinul

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum:

 • 65% din costurile eligibile per proiect conform art. 73 alin 4). – in cazul exploatatiilor de pana la 250.000 SO vegetal, si 500.000 SO zootehnic;
 • 50% pentru exploatatiile intre 250.000 SO si 500.000 SO exploatatiile vegetale si intre 500.000 – 1 mil SO exploatatiile zootehnice;
 • 30% pentru exploatatiile mari (peste 500.000 SO exploatatiile vegetal  si peste 1 mil SO exploatatiile zootehnice).
 • 80 % din costurile eligibile pentru investitii in irigatii in cadrul fermei efectuate in temeiul alineatului (4) al art. 74 din Reg PNS.

Valoare maxima a sprijinului public/proiect: 250.000 euro.

Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite investitiile corporale legate de:

 • achizitia de utilaje agricole performante;
 • instalatii si/sau echipamente pentru irigatii la nivel de ferma;
 • instalatii si/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea ingrasamintelor sau a produselor de protectie a plantelor;
 • investitii legate de utilizarea solutiilor digitale;

Vor fi sprijinite investitiile necorporale legate de achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci etc.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE