Fonduri europene 2022: acord informal privind bugetul UE pe 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fonduri europene 2022. Pe 15 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru 2022.

Acordul are la bază o propunere a Comisiei Europene, fiind al doilea în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, potrivit unui comunicat remis de forul european.

Acordul privind bugetul UE pentru 2022 are ca obiect angajamente în valoare de 169,5 miliarde euro și plăți în valoare de 170,6 miliarde de euro. Odată adoptat, bugetul UE pentru 2022 ar permite Uniunii să mobilizeze fonduri europene semnificative pentru un răspuns continuu la pandemia de COVID-19 și la consecințele acesteia. Aceste fonduri europene vor contribui la o redresare durabilă, precum și pentru a proteja și a crea locuri de muncă.

Green deal

Vor fi atrase investiții suplimentare din fonduri europene într-o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă. În același timp, vor fi protejate persoanele cele mai vulnerabile din vecinătatea sa și din întreaga lume.

„Acest acord confirmă faptul că toate instituțiile sunt pregătite să ajungă la un compromis în interesul unui buget, care va sprijini o redresare durabilă și tranziția necesară a UE, în beneficiul tuturor”, a declarat comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul și administrația,

Bugetul bugetul UE pentru 2022 va direcționa fonduri europene către domeniile în care acestea pot avea cel mai mare impact, în funcție de nevoile cele mai importante în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor UE din întreaga lume.

Mai exact, s-a convenit să se aloce fonduri europene astfel:

  • 49,7 miliarde euro fonduri europene în angajamente pentru a sprijini redresarea, stimulând investițiile în coeziunea economică, socială și teritorială;
  • 53,1 miliarde euro fonduri europene politicii agricole comune și 971,9 milioane euro Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa. Sumele vor contribui la consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului. De asemenea, vor sprijini asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor.
  • 12,2 miliarde euro fonduri europene programului Orizont Europa. Va fi sprijinită cercetarea UE în domenii precum sănătatea, sectorul digital, industria, domeniul spațial, clima, energia și mobilitatea. Alte 613,5 milioane euro vor fi alocate Programului privind piața unică, sprijinind competitivitatea și IMM-urile, inclusiv în sectorul turismului;
  • 839,7 milioane euro fonduri europene programului „UE pentru sănătate” în vederea sprijinirii uniunii europene a sănătății și pentru a oferi un răspuns cuprinzător la nevoile în materie de sănătate ale cetățenilor europeni;
  • 1,2 milioane euro fonduri europene în cadrul Fondului pentru o tranziție justă pentru a asigura faptul că tranziția către neutralitatea climatică este benefică pentru toți și 755,5 milioane euro fonduri europene în cadrul programului LIFE pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului și al combaterii schimbărilor climatice;
  • 2,8 miliarde euro fonduri europene Mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă destinată investițiilor într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere;
  • 3,4 miliarde euro fonduri europene programului Erasmus+, pentru a investi în tineri, și 406 milioane euro fonduri europene pentru sectorul cultural și cel creativ, prin intermediul programului Europa creativă;
  • 1,1 miliarde euro fonduri europene Fondului pentru azil migrație și integrare și 809,3 milioane euro fonduri europene Fondului de gestionare integrată a frontierelor în vederea intensificării cooperării în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv 25 de milioane EUR pentru protecția frontierei cu Belarus, precum și în ceea ce privește politica în domeniul migrației și azilului, care include, de asemenea, fonduri suplimentare pentru angajamentele de relocare;
  • 227,1 milioane euro fonduri europene Fondului pentru securitate internă și 945,7 milioane euro fonduri europene Fondului european de apărare pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea europeană;
  • 15,2 miliarde euro fonduri europene pentru sprijinirea vecinilor noștri și a dezvoltării și cooperării internaționale. Acordul include majorări specifice pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) – Europa globală (190 de milioane euro fonduri europene, cu o atenție deosebită acordată Afganistanului și Siriei, precum și pentru programul de ajutor umanitar (211 milioane euro) pentru a aborda situațiile de criză din întreaga lume.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE