agrometeo

Fonduri europene pentru ecoscheme. Si fermierii cu 1 ha de teren pot obtine finantare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care acceseaza fonduri europene prin masura de Ecoscheme, disponibila prin PAC 2023-2027, vor putea obtine finantare in valoare de pana la 57 de euro pe hectar.

Masura se adreseaza unor practici benefice pentru mediu, precum rotatia culturilor, diversificarea culturilor, infiintarea de culturi verzi, pastrarea carbonului in sol sau conversia la agricultura ecologica.

Iata conditiile de eligibilitate, valoarea finantarii si modul in care se poate accesa schema de sprijin.

Bugetul alocat

Bugetul pentru ecoscheme: 25% din bugetul platilor directe prevazut in anexa IX, in conformitate cu art. 97 alocari minime pentru eco-scheme

Citeste si: Amenzi record aplicate pe mai multe fonduri forestiere si lemn de foc confiscat

Ecoschemele propuse

Conditii pentru rotatia culturilor

 • Indicatorul de realizare: 8 Numarul de unitati (hectare) sprijinite
 • Indicatorii de rezultat:
 • R19 Imbunatatirea si protejarea solurilor: prin imbunatatirea calitatii si a biocenozei solului (reducerea lucrarilor, acoperirea solului cu culturi, rotatia culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)
 • R22 Gestionarea durabila a nutrientilor: prin aport la imbunatatirea eficientei nutrientilor
 • Obiective principale:
 • Obiectivul 5 – Promovarea dezvoltarii durabile si a gestionarii eficiente a resurselor naturale, cum ar fi solul, apa si aerul
 • Obiective conexe:
 • Obiectivul 6 – Contributia la protejarea biodiversitatii, imbunatatirea serviciilor ecosistemice si conservarea habitatelor si a peisajelor
 • Obiectivul 1 Sprijinirea veniturilor agricole viabile si a rezilientei in intreaga Uniune pentru sporirea securitatii alimentare si diversitatea agricola.
 • Obiectivul 4 Contributia la atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice precum si la energia durabila
 • Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
 • Adaptarea la scara larga a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apa, sol si aer) si a biodiversitatii
 • Adaptarea practicilor agricole in zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbarile climatice
 • Cresterea gradului de rezilienta a exploatatiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici si asigurarea securitatii alimentare
 • Cerintele minime:
 • 1 ha teren arabil
 • parcela declarata pentru ajutor – de minim 0,3 ha, situata pe hectarele eligibile
 • se adreseaza fermelor cu suprafete de pana la maximum 10 ha.

Conditii de eligibilitate:

 • beneficiarul trebuie sa fie fermier activi si beneficiar de BISS
 • beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in IACS
 • se angajeaza sa respecte cerintele de baza relevante si cerintele specifice angajamentului
 • se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de baza si superioare la nivelul suprafetelor aflate sub angajament).
 1. Ecoschema – Culturi verzi
 • Cerinte minime:
 • fermierul este beneficiar de BISS;
 • beneficiarul este fermier activ, conform art. 4(5) din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
 • fermierul este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) si care are categoria de utilizare teren arabil
 • fermierul detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha

Conditii de eligibilitate
Culturi verzi

 • Cerinta minima:
 • se aplica pe toate suprafetele ocupate de culturi permanente existente la nivel national (plantatii viticole, plantatii pomicole, pepiniere si hameisti)
 • Conditii de eligibilitate :
 • se incadreaza in categoria fermierilor activi (conform definitiei nationale) in intelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
 • este beneficiar de BISS
 • este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS)
 • se angajeaza sa respecte cerintele de baza relevante si cerintele specifice angajamentului
 • se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor cu implementarea angajamentului (de baza si specifice la nivelul suprafetelor aflate sub angajament)
 • Cerinte specifice:

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE