fonduri europene 2021

Fonduri europene 2021: AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a publicat pe pagina oficiala ghidul solicitantului pentru submasura 4.1, „Investitii in exploatatii agricole”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), a anuntat institutia.

Sesiunea de primire a cererilor de finantare va lua startul la data de 25 octombrie si se va desfasura pana la data de 25 ianuarie 2022, iar alocarea financiara totala disponibila pentru aceasta anvelopa de sprijin este de 760 milioane de euro.

“Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole sunt fermierii a caror exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt detaliate in Ghidul Solicitantului.”, se precizeaza in documentul transmis de AFIR.

Cuantumul sprijinului acordate porneste de la 30% si poate ajunge la maximum 90%, in functie de dimensiunea economica a exploatatiei, de tipul de beneficiar si de investitiile ce urmeaza a se realiza prin proiect.

Astfel, pentru fermele vegetale cu dimensiunea economica intre 8.000 – 250.000 euro SO (standard output) si pentru cele zootehnice cu dimensiunea economica pana la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Potrivit AFIR, valoarea sprijinului porneste de la 350.000 euro si poate ajunge la 1 milion de euro pentru anumite tipuri de investitii.

“Pentru aceste categorii de ferme si pentru anumite tipuri de investitii, intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 70%.”, se mai precizeaza in comunicat.

Fonduri europene 2021: totul despre submasura 4.1, „Investitii in exploatatii agricole” si cum poate fi accesat sprijinul

Cine sunt beneficiarii eligibili:

Fermieri (PFA, I.I., I.F., persoane sau grup de persoane fizice si juridice), societati, cooperative, institute de cercetare-dezvoltare, composesorate, grupuri si organizatii de producatori.

Sunt restrictionati de la finantare:

Solicitantii care depun mai mult de 2 cereri de finantare in cadrul masurii 04;

Solicitantii care depun 2 cereri de finantare pentru proiecte pe aceeasi componenta, in cadrul sM4.1.

Conditiile minime de accesare:

 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
 • Investitia trebuie sa respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal;
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, ca a demarat procedura de evaluare de mediu iar daca este necesara evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizata inainte de demararea investitiei;
 • In cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesarii, ca materie prima de baza, trebuie sa provina din exploatatia agricola proprie si/ sau din exploatatiile membrilor;
 • In cazul in care proiectul prevede si investitii in amenajari si/ sau echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile trebuie sa respecte conditiile specifice din sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii” (P 4.1.1 „Achizitii simple de utilaje agricole si/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal”, P 4.1.7 „Legume si cartofi”);
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii;
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola;
 • Investitiile in instalatii sunt utilizate in principal pentru producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei;
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul „Trimiteri la alte acte legislative”) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • In cazul procesarii si comercializarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs din Anexa I la Tratat;
 • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD

Dupa ce principii vor fi selectate proiectele

 • Dimensiunea exploatatiei, vizand exploatatiile de familie si de dimensiuni medii;
 • Potentialul agricol al zonei, determinat in baza studiilor de specialitate;
 • Asocierea fermierilor;
 • Maturitatea proiectului, in sensul documentatiei aduse la depunere si a sustenabilitatii proiectului;
 • Maturitatea solicitantului, in sensul vechimii in desfasurarea activitatii si al vechimii intreprinderii;
 • Accesul la finantare, in sensul prioritizarii solicitantilor care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 si masura similara din sM 19.2;
 • Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole;
 • Produsul cu inalta valoare adaugata (ex. produse care participa la scheme de calitate recunoscute la nivel national, european);
 • Economia de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma

Fonduri europene 2021  – Ce se poate realiza cu sprijinul alocat prin aceasta submasura

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor destinate conditionarii si procesarii in cadrul fermei destinate productiei in cadrul fermei (operatiunile ce presupun constructii montaj nu sunt eligibile in cazul achizitiilor de utilaje agricole si/ sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei)
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini, utilaje, echipamente si mijloace de transport specializate (ex: mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate);
 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor destinate fermelor zootehnice si a celor legumicole si de cartofi, pentru managementul gunoiului de grajd si a dejectiilor;
 • Achizitii de masini si utilaje agricole, echipamente, facilitati de stocare si conditionare in exploatatiile viticole;
 • Infiintarea si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv a utilitatilor si racordarilor ca si componenta secundara;
 • Infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii, drenaj, desecare in cadrul fermei;
 • Instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica din surse regenerabile doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

Alte cheltuieli eligibile

In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, fara a depasi 30.000 €: infiintarea unui site, crearea conceptului de eticheta si a brandului pentru produsele comercializate;

 • Sunt eligibile cheltuieli legate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri;
 • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale, sunt eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE