PNDR: cum se completeaza cererea de finantare prin fonduri europene pentru investitiile in ferme mici

Facebook
Twitter

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, inclusiv pentru dezvoltarea fermelor mici.

Principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Pentru a putea accesa fondurile europene, fermierii trebuie sa realizeze un dosar in care sa ataseze cererea de finantare, planul de afaceri, precum si alte documente justificative, conform Ghidului Solicitantului pentru Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Completarea Cererii de Finantare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform modelului standard, pe care solicitantii il pot gasi pe site-ul AFIR.

Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei agricole se completeaza Sectiunea “Stabilirea categoriei de ferma” din Cererea de Finantare. In aceasta sectiune a Cererii de Finantare se inscrie toata baza de productie (suprafete, animale, pasari si familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate si/sau arenda/ concesionare si care sunt inregistrate in IACS la APIA, si/ sau in Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA/, precum si in Registrul Agricol inainte de solicitarea sprijinului.

Datele din Cererea de Finantare trebuie sa corespunda cu cele mentionate in Registrul Unic de Identificare de la APIA, Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA, precum si cu cele mentionate in Registrul Agricol. In cazul in care acestea nu corespund, iar in urma solicitarii de informatii suplimentare, solicitantul nu depune documentele justificative, atunci proiectul va fi declarat neeligibil.

Incadrarea in Sectiunea privind calculul S.O “Stabilirea categoriei de ferma” 7 din Cererea de Finantare:

 • a plantelor de cultura se realizeaza conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si a Catalogului Oficial al soiurilor si plantelor de cultura din Romania.
 • a animalelor se realizeaza conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea stabilirii dimensiunii economice a exploatatiei agricole se va tine cont de urmatoarele aspecte:

 • pentru pui, gaini ouatoare, alte pasari, valoarea S.O. se refera la 100 capete;
 • pentru ciupercarii valoarea S.O. se refera la 100 mp/an (sunt incluse 4 cicluri pe an);
 • pentru familii de albine valoarea S.O. este calculata pe stup.

O prevedere importanta mentioneaza ca in cazul exploatatiilor zootehnice, solicitantul demonstreaza existenta unor constructii (adaposturi/grajduri) in cadrul exploatatiei, corespunzator adaptate pentru cresterea animamelor si a pasarilor.

La momentul depunerii Cererii de Finantare, solicitantul se va angaja ca, in cazul in care proiectul a fost selectat, sa inregistreze exploatatia conform prevederilor Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca fiind exploatatie comerciala de tip A, urmând ca la data semnarii de catre AFIR a Deciziei pentru acordarea sprijinului, acesta sa prezinte documentul care certifica aceasta inregistrare. De asemenea, in cazul in care solicitantul are deja indeplinita aceasta conditie, angajamentul nu mai este necesar, acesta prezentând direct documentul care certifica aceasta inregistrare.

Solicitantul are obligatia sa declare la APIA toate parcelele agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizeaza, indiferent de suprafata acestora, in perioada de depunere a cererilor de ajutor/de plata stabilita conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare.

Solicitantii trebuie sa faca dovada existentei terenului ce reprezinta vatra stupinei, desi terenul care formeaza aceasta vatra nu este obligatoriu sa fie inregistrat la APIA. Solicitantii care detin exploatatii zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligatia sa detina baze de productie vegetala.

Solicitantul trebuie sa completeze in Cererea de Finantare urmatoarele rubrici, astfel:

Sectorul exploatatiei agricole:

 • vegetal: culturi de câmp, horticultura, viticultura, culturi permanente (altele de cât viticultura).
 • zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine si caprine, porcine, pasari de curte,
 • mixte ‐ culturi mixte
 • mixte ‐ animale mixte
 • mixte ‐ culturi si animale, cu exceptia albinelor,
 • albine
 • altele.

Sectorul obiectivului prevazut in Planul de Afaceri:

 • vegetal: culturi de câmp, horticultura, viticultura, culturi permanente (altele de cât viticultura).
 • zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine si caprine, porcine, pasari de curte,
 • mixte ‐ culturi mixte
 • mixte ‐ animale mixte
 • mixte ‐ culturi si animale, cu exceptia albinelor,
 • albine
 • altele.

Zona in care se afla exploatatia:

 • zona normala
 • zona montana
 • zona cu constrângeri specifice
 • zona cu constrângeri semnificative.

In cazul in care solicitantul a primit sprijin prin PNA si/sau PNS, va trebui sa bifeze acest lucru in Cererea de Finantare si sa detalieze in Planul de Afaceri tipurile de cheltuieli finantate si data la care a accesat, respectiv finalizat proiectul finantat prin PNS si/sau PNA.

In dimensiunea economica a exploatatiei agricole culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din totalul S.O. atat in anul 0, cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata.

In cazul solicitantilor care detin ciupercarii, ponderea acestora din dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu trebuie sa depaseasca 50% din totalul S.O. in anul 0.

Daca la stabilirea dimensiunii economice a exploatatiei s-au luat in calcul pentru anul 0 atat flori cat si ciuperci, ponderea acestora cumulata nu poate depasi 50% din totalul dimensiunii economice a exploatatiei. In acest caz florile nu trebuie sa depaseasca 25% din totalul de 50% din totalul S.O..

Rezultatul calcului dimensiunii exploatatiei agricole la data depunerii cererii de finantare mentionat in sectiunea „Stabilirea categoriei de ferma” din cererea de finantare trebuie sa coincida cu anul 0 din planul de afaceri.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia IMPLEMENTARII CORECTE a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare.

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE