afir

PNDR: Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent Ghidul solicitantului pentru submasura de finantare 6.3 dedicata dezvoltarii fermelor mici, din cadrul noului Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Astfel, fermierii pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni, precum si pentru cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni. Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in Planul de afaceri.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola
 • care intra in categoria de ferma mica
 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa aiba invatamantul minim obligatoriu conform prevederilor Legii educatiei, in vigoare la data absolvirii
 • sa se incadreze intr-una din formele de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata, societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1)
 • sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi1) sau intreprinderi mici1), indiferent de forma de organizare economica;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Conditii obligatorii pe care trebuie sa le respecte exploatatia agricola pentru a fi eligibila finantarii in cadrul Submasurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare1) – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor1) – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol1).
 • de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul, pentru perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 8 ani (maximum 10 ani pentru exploatatiile pomicole)
 • de a nu reduce dimensiunea suprafetei exploatatiei din anul 1, pana la sfarsitul anului tinta.

Conditiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor prin intermediul Submasurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
 • sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard);
 • sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.
 • sa prezinte un Plan de Afaceri

Criteriile de selectie ale proiectelor pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul Submasurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol)
 • Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, ovine, caprine si apicultura) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte).
 • Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate
 • Principiul fermelor de familie
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 •  75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;
 •  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia IMPLEMENTARII CORECTE a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei  de Finantare.

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE