Cum sa obtii fonduri europene nerambursabile prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”

Facebook
Twitter

AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Intreprinderile, cooperativele, grupurile si organizatiile de producatori pot accesa fonduri europene prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Fondurile europene nerambursabile disponibile pentru submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt de 182.777.722 Euro, fonduri impartite in doua componente, dupa cum urmeaza:

 • Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole – 143.611.067 Euro;
 • Sprijin pentru investitii noi, extindere si modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase – 39.166.655 Euro.

Pragul minim de selectie al proiectelor este de 15 de puncte.

Pragurile de calitate lunare sunt 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 50 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) si 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022) pentru componenta „Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole”;

Pragurile de calitate lunare sunt 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 45 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) si 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022) pentru componenta „Sprijin pentru investitii noi, extindere si modernizare in procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase”.

Depunerea Cererilor de finantare pentru submasura 4.2 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizarilor din Ghidul solicitantului, incepand din data de 8 octombrie 2021, ora 09:00.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul solicitantului aferent submasurii 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”.

Ghidurile solicitantului pentru fiecare submasura se aproba prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sunt publicate pe site-ul AFIR. Poti consulta Ghidul solicitantului si documentele aferente AICI.

Termenul limita de depunere a proiectelor finantate prin submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte este 7 ianuarie 2022, ora 16:00.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele, grupurile si organizatiile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri europene nerambursabile prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Cooperative agricole infiintate in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grupuri si organizatii de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Pentru Organizatiile de producatori din sectorul legume-fructe se vor face verificari incrucisate cu APIA pentru evitarea dublei finantari. Grupurile si organizatiile de producatori pot propune investitii care vizeaza doar produsul/produsele pentru care au obtinut recunoastere.

Respectarea incadrarii solicitantilor eligibili in categoria de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii se realizeaza conform legislatiei, astfel:

 • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei
 • intreprinderi mijlocii – care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.

 Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa desfasoare activitati economice ca: persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte pentru Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”, pentru a obtine fonduri europene nerambursabile derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea urmatoarelor conditii, dupa caz:

a) solicitantii /beneficiarii, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea Contractelor de Finantare;

b) solicitantii care s-au angajat prin declaratie pe propria raspundere, la depunerea Cererii de finantare, ca vor prezenta dovada cofinantarii private la data semnarii contractului si nu prezinta acest document la data prevazuta in notificare, numai in cadrul sesiunii continue urmatoare celei in care a fost depus proiectul.

Ce investitii sunt acoperite cu fonduri europene nerambursabile prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”

Investitia prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile /operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea, dotarea unitatilor de procesare plante proteaginoase ca materie prima de baza, inclusiv investitii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum si investitii pentru comercializarea produselor doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Extinderea si/sau modernizarea, dotarea unitatilor de procesare pentru alte produse decat plantele proteaginoase, inclusiv investitii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum si investitii pentru comercializarea produselor, doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare, comercializare (componenta secundara);
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, valorificarea energetica a biomasei, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii in care se desfasoara o activitate eligibila prin submasura exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componenta secundara a proiectului;

Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul submasurii 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”, doar ca o componenta secundara a proiectului.

In categoria de investitii eligibile prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” pot fi incluse si investitiile (corporale si necorporale) in tehnologii moderne, inovatii si idei noi in vederea cresterii eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole. Activitatea de procesare nu trebuie sa fie neaparat componenta obligatorie a proiectului. Acesta poate viza, de exemplu, investitii pentru o retea de colectare- modernizare sau investitii pentru depozitare – modernizare sau extindere capacitate existenta.

Investitiile in capacitati de depozitare finantate prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”  trebuie sa aiba ca obiectiv final deservirea propriei unitati de procesare existente/prevazute prin proiect (pentru plante proteaginoase) sau a retelei de colectare existente/prevazute prin proiect (pentru plante proteaginoase) si nu comercializarea produselor depozitate. Aceasta prevedere este aplicabila tuturor categoriilor de produse, cu exceptia legumelor si cartofilor, categorii de produse pentru care depozitele pot fi utilizate atat pentru procesare ulterioara cat si pentru comercializare.

Investitiile in comercializare, marketingul produselor, imbunatatirea controlului intern al calitatii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul submasurii, sunt exemple de investitii care sunt eligibile doar ca si componenta secundara a proiectului, in conditiile in care componenta principala este procesare/depozitare/retea de colectare.

In cadrul actiunii finantata prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”, infiintarea, extinderea si /sau modernizarea, dotarea unitatilor de procesare plante proteaginoase ca materie prima de baza, inclusiv investitii privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum si investitii pentru comercializarea produselor doar ca o componenta secundara a proiectuluisunt incluse si investitiile noi/modernizarile/extinderile retelelor locale de colectare a plantelor proteaginoase.

Investitiile intr-o retea locala de colectare vor cuprinde investitii in: colectarea, receptia, depozitarea, conditionarea, sortarea si ambalarea produselor agricole.

In cazul unui proiect care vizeaza investitii intr-o retea de colectare, solicitantul trebuie sa prezinte in studiul de fezabilitate faptul ca min 30% din materia prima trebuie sa fie procurata de la terti producatori agricoli.

In cazul formelor asociative procentul de materie prima procurata de la terti producatori agricoli trebuie sa fie de minim 30%. In contextul mentionat, procurarea de materie prima de la membrii proprii nu este considerata ca fiind de la terti.

Rata sprijinului public nerambursabil disponibil prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si forme asociative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

– pentru microintreprinderi si intreprinderi mici:

 • 800.000 Euro/proiect pentru investitiile noi permise in cadrul fisei ;
 • 600.000 Euro/proiect pentru celelalte investitii;

– pentru intreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 euro/proiect pentru investiile noi permise in cadrul fisei;
 • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investitii

– pentru alte intreprinderi si forme asociative:

 • 1.500.000 euro pentru investiitiile noi permise in cadrul fisei;
 • 1.200.000 euro pentru celelalte investitii

In cazul investitiilor colective intensitatea sprijinului poate creste cu 20 puncte procentuale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE