Băsescu și Constantin se luptă pe reorganizarea MADR

Facebook
Twitter

Disputa dintre președintele Traian Băsescu și ministrul Agriculturii Daniel Constantin continuă. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va susţine forma iniţială a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, în procesul de reexaminare a acesteia, se arată într-un comunicat remis de MADR. 

Președintele Traian Băsescu a trimis spre reexaminarea această lege, a anunțat ieri administrația prezidențială. Principalul motiv invocat vizează înființarea Autorității Naționale pentru Resurse Vegetale prin desființarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, fapt ce ar duce la pierderea acreditărilor laboratoarelor de testare a semințelor și, astfel, la creșterea inutilă a cheltuielilor bugetare.

Referitor la cele menţionate în cererea de reexaminare semnată de preşedintele Traian Băsescu, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis că Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este acreditat internaţional pentru efectuarea analizelor privind valoarea culturală şi starea sanitară la seminţele destinate exportului şi emite Certificate Internaţionale de Calitate în conformitate cu regulile Asociaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor –I.S.T.A., după cum se arată într-un comunicat remis stiriagricole.ro.

Totodată, MADR precizează că Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor îşi va menţine personalitatea juridică în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale, fiind singurul laborator acreditat internaţional.

Iată reacția MADR la cererea de reexaminare a legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia:

„Prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale, laboratoarele oficiale din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor nu îşi vor pierde calitatea de laborator autorizat oficial, acestea continuându-şi activitatea de testare a calităţii seminţelor şi materialului săditor ca şi în prezent. Autorizarea internă are scopul armonizării la nivel naţional a metodelor de lucru, realizată de către o comisie formată din evaluatori din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi experţi din cadrul Laboratorului  Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.

Precizăm că acreditările în România sunt acordate de către organismul naţional de acreditare RENAR, în prezent legislaţia europeană nu impune acest tip de acreditare inspectoratelor teritoriale, autorizarea internă fiind suficientă pentru desfăşurarea activităţii.

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor este acreditat internaţional pentru efectuarea analizelor privind valoarea culturală şi starea sanitară la seminţele destinate exportului şi emite Certificate Internaţionale de Calitate în conformitate cu regulile Asociaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor –I.S.T.A.

Precizăm că Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor îşi va menţine personalitatea juridică în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale, fiind singurul laborator acreditat internaţional.

Prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale se preconizează că se vor reduce cheltuielile de personal, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor nu vor mai avea personalitate juridică, urmând ca multe funcţii de conducere să fie desfiinţate.

Prin urmare, nu vor exista cheltuieli suplimentare cu reautorizarea laboratoarelor oficiale.

În plus, crearea măsurii noi de atragere a unor sume suplimentare de bani din sistemul privat, permite noii structuri să fie mult mai competitivă.

În forma de organizare actuală, 80% din inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor nu realizează venituri, astfel încât acestea să îşi acopere cheltuielile de funcţionare, existând riscul desfiinţării unor inspectorate, ducând la scăderea competitivităţii produselor româneşti pe piaţa europeană şi mondială.

Autoritatea Naţională pentru Resurse Vegetale va preîntâmpina acest risc prin funcţionarea ca un tot unitar pe teritoriul României asigurându-i posibilitatea celui mai mic producător român de seminţe şi material săditor de a avea acces la servicii omogene şi de calitate superioară.

Informăm că legislaţia europeană din domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor, prevede existenţa unei autorităţi oficiale competente, care să asigure aplicarea uniformă a prevederilor legale. Comisia Europeană nu stabileşte reguli referitoare la modul de organizare a acelei autorităţi, lăsând la latitudinea fiecărui Stat Membru decizia de stabilire a acestei organizări.

Mai mult, proiectele legislative europene doresc o distribuţie omogenă la nivel naţional a certificării oficiale a seminţelor şi materialului săditor, Autoritatea Naţională pentru Resurse Vegetale permiţând acest lucru pe întreg teritoriul României.

Noua structură este mult mai flexibilă decât actualele structuri, permite un control mai bun al pieţei seminţelor şi materialului săditor, elimină ingerinţele în deciziile luate şi stabileşte sarcini clare pentru fiecare entitate în parte.

Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale va duce la reducerea sarcinilor administrative, atât pentru autoritate cât şi pentru operatorii economici, având în vedere faptul că se va lucra centralizat, nemaifiind necesară depunerea documentaţiei la 30 de instituţii cu personalitate juridică.

Informatizarea unitară a Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale duce şi la reducerea birocraţiei.

Sistemul integrat de control la nivel naţional ce se doreşte a fi introdus, va reduce riscul apariţiei fraudelor pe piaţa seminţelor şi a materialului săditor.”

Reacția lui Traian Băsescu

În cererea de reexaminare a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, președintele Traian Băsescu arată că la „articolul 8 alineatul (1) al legii transmisă spre promulgare prevede înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale „prin reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, care se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi prin preluarea activităţii Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor de la Direcţia Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”. În prezent, funcţionează 30 de inspectorate teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică şi care deţin laboratoare acreditate şi reacreditate pentru eşantionarea loturilor de seminţe şi efectuarea testelor de calitate necesare certificării oficiale a seminţelor şi materialului săditor, recunoscute la nivel european. Drept urmare, desfiinţarea acestor inspectorate şi modificarea denumirii lor va duce la pierderea acreditărilor laboratoarelor de testare a seminţelor şi, implicit, la creşterea inutilă a cheltuielilor bugetare”.

Totodată, în cererea de reexaminare a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, președintele semnalează faptul că „desfiinţarea unor structuri teritoriale cu personalitate juridică şi comasarea lor în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale este de natură a crea o supracentralizare, dăunătoare competitivităţii produselor româneşti pe piaţa europeană şi mondială a seminţelor şi contrară proiectelor legislative europene în domeniu”.

Președintele Traian Băsescu propune menţinerea statutului juridic al inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor în structura actuală, de subordonare directă către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea acestora prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, sub această formă fiind recunoscute la nivelul autorităţilor naţionale, al Comisiei Europene precum şi al autorităţilor similare din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE