Avantajele asocierii dintre producători și adaptarea unitară la cerințele pieței: finanțare 100% nerambursabilă prin PNDR pentru creșterea calității produselor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin proiectul „Sprijin financiar pentru Grup de Producători de Cereale Tara”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, Măsura 142 – „Înființarea grupurilor de producători”, SC Grup de Producători de Cereale Tara SRL, a beneficiat de finanțare 100% nerambursabilă din fonduri europene în valoare de peste o jumătate de milion de lei pentru creșterea calității produselor.

Localizat în comuna Tarcea, județul Bihor, proiectul a constat în înființarea și sprijinirea Grupului de Producători de Cereale Tara, în vederea obținerii de produse de calitate, care să îndeplinească standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție unitare și sprijinirea accesului pe piață al propriilor membri, potrivit informațiilor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Grupul de Producători de Cereale Tara, cu sediul în comuna Tarcea, județul Bihor, a fost înregistrat sub numărul 141 din 25.11.2011 în Registrul unic de evidență a grupurilor de producători constituite pentru producerea și comercializarea cerealelor și plantelor oleaginoase.

Obiectivul general al proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură, prin PNDR 2007-2013, a fost creșterea competitivității sectorului agricol, prin dezvoltarea echilibrată a relațiilor dintre producători și sectoarele de procesare și comercializare, precum și adaptarea producției din punct de vedere calitativ și cantitativ la cerințele consumatorilor.

Obiectivele operaționale ale proiectului finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultură, prin PNDR 2007-2013, s-au axat pe creșterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înființare și funcționare administrativă și creșterea veniturilor prin îmbunătățirea capacității tehnice și de management a membrilor acestora.

Grupul de Producători deține și își desfășoară activitatea pe o suprafață de 830 ha. Producția anuală obținută este în medie de cinci tone/ha grâu, șapte tone/ha porumb și trei tone/ha floarea-soarelui.

Producătorii agricoli care se asociază pot beneficia de fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 de până la 100.000 de euro pe an, prin Măsura 9 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători. 

Prin Măsura 9 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători se va acorda sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în scopul asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătățirii şi adaptării producției atât la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ și continuu al aprovizionării, și de siguranță alimentară), cât și la preferințele consumatorilor.

Sprijinul acordat prin Măsura 9 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători va contribui la crearea lanțurilor alimentare scurte şi este necesar din perspectiva deschiderii oportunităților de piață pentru fermieri prin promovarea și vânzarea în comun a produselor, aproape de sursa de producție. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creșterea competitivității sectorului și va facilita obținerea produselor cu valoare adăugată mare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE