APIA, noutati despre platile destinate crescatorilor de animale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca, pana la data 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii de animale, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2021.

Cererile se depun la sediile Centrelor APIA, unde a fost depusa cererea initiala anuala sau se transmit de catre fermieri prin mijloace electronice (posta electronica, fax etc).

Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei va fi  insotita de urmatoarele documente:

a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;

Citeste si: SPA OLT, despre problemele noului program de sustinere a productiei de legume

b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art.7 alin.(2) in luna/trimestrul pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;

c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata; copii certificate conform cu originalul de catre solicitant;

d) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata; in cazul in care nu s-a eliberat atestatul de producator, dar a fost solicitat, adeverinta emisa de aparatul de specialitate al primarului localitatii unde a fost depusa cererea, care sa ateste solicitarea acestuia, cu obligatia depunerii ulterioare a atestatului de producator pana la finele lunii in care a fost emis acesta;

e) documentul care atesta schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate dupa caz;

f) dovada contului bancar activ, daca este cazul.

Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitatii genetice a raselor de animale va fi insotita de urmatoarele documente:

a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;

b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art. 7 alin. (3) in luna/trimestrul pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;

c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata, copii certificate conform cu originalul de catre solicitant;

d) documentele justificative de incasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzatoare, in functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de catre APIA;

e) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata; in cazul in care nu s-a eliberat atestatul de producator, dar a fost solicitat, adeverinta emisa de aparatul de specialitate al primarului localitatii unde a fost depusa cererea, care sa ateste solicitarea acestuia, cu obligatia depunerii ulterioare a atestatului de producator pana la finele lunii in care a fost emis acesta;

f) documentul care atesta schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate dupa caz, originalul si copii pentru efectuarea conformitatii cu  originalul de catre APIA;

g) dovada contului bancar activ, daca este cazul.

Asociatiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesand urmatorul link: http://213.177.4.194:953/.

Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, insusite prin semnatura solicitantului si vor sta la baza operarii/verificarii datelor in aplicatiile electronice de gestionare a ajutorului de stat si la efectuarea verificarilor administrative ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE