Veste buna de la Ministerul Agriculturii pentru fermieri

Facebook
Twitter

In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017, pentru acordarea avansului aferent campaniei 2017 din platile directe finantate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola).

Aceste cheltuieli au fost finantate initial de la bugetul de stat, conform prevederilor europene si se ramburseaza ulterior de la Comisia Europeana.

Facem precizarea ca platile finantate din FEGA se efectueaza la cursul de schimb valutar stabilit de catre Banca Centrala Europeana de 4,5993 lei pentru un euro si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/05 din 30.09.2017.
Reamintim ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, platile in avans s-au acordat in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017.

Mentionam ca, in conformitate cu art.75, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, platile din cadrul schemelor de sprijin se fac in perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic urmator.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE