Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe propriul site noua versiune a Ghidului Solicitantului pentru submasura Submasura 6.5 – Schema pentru micii fermieri.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plati directe catre fermieri) pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

Beneficiarii acestei submasuri sunt micii fermieri ale caror exploatatii agricole indeplinesc conditiile din cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si au aplicat cel putin un an aceasta schema, conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii (persoane fizice/ reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie persoane fizice sau juridice române;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba vârsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;

– sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;

– sa detina integral in proprietate exploatatia (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmeaza a fi transferata/ care a fost transferata;

– sa se angajeze sa transfere definitiv1 / sa fi transferat definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) si drepturile de
plata corespunzatoare;

– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Conditii de eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Submasurii 6.5, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I, sa detina/ sa fi detinut in proprietate exploatatia ce urmeaza a fi transferata/ a fost transferata, sa fi transferat/ sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare, contractul de transfer definitiv al terenului este incheiat pe durata minima de 20 de ani.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepând cu data transferului si pâna la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/an, reprezentând 120% din suma maxima anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).

Solicitantul va completa in Sectiunea C1 din Cererea de Finantare valoarea in Euro mentionata in coloana „SUMA PRIMITA in EURO” din Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului, valoare care nu poate fi mai mare de 1.250 euro (reprezinta suma maxima anuala a sprijinului primita in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Identificarea solicitantului in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului se va realiza conform codului „RO APIA”.

In cazul in care solicitantii au primit sprijin de la APIA in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si nu se regasesc in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului/ suma mentionata in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului nu este cea corecta, acestia se vor adresa APIA si vor atasa la Cererea de Finantare o Adeverinta din care sa rezulte suma primita si, dupa caz, motivatia APIA pentru care suma mentionata in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului nu este cea corecta.

Solicitantii care nu au primit sprijin de la APIA in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si nu se regasesc in Anexa nr 7 la Ghidul Solicitantului, respectiv care nu au prezentat o adeverinta APIA din care sa rezulte suma primita, nu pot accesa submasura 6.5.