Vanzarea cerealelor, doar pe baza unui contract-model aprobat de Ministerul Agriculturii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane juridice/fizice, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vanzare-cumparare, al caror model se aproba prin ordin al Ministerului Agriculturii, se arata intr-un proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

In vederea asigurarii armonizarii politicilor de piata ale Romaniei cu principiile si mecanismele politicii agricole comune, tinand cont de inceperea campaniei de recoltarea a cerealelor, avand in vedere necesitatea adoptarii de masuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare si comertul cu cereale se impune intarirea disciplinei si coresponsabilitatii partenerilor pe filiera de comercializare prin institutionalizarea utilizarii unor contracte de vanzare cumparare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activitatii de valorificare a cerealelor.

Avand in vedere ca modificarile propuse vizeaza o mai buna valorificare a productiei de cereale, prin instrumentarea acestor contracte care sa permita siguranta valorificarii cerealelor de la fermier la procesator/comerciant cat si conferirea unor preturi echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu productia, cu atat mai mult cu cat preluarea la interventie a cerealelor in situatii de supraproductie nu este functionala datorita pretului stabilit la 101euro/to, conform Regulamentului (CE) Nr. 670/2009 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste interventia publica prin intermediul licitatiilor pentru achizitionarea graului dur sau a orezului nedecorticat si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 si (CE) nr. 687/2008,

De asemenea, avand in vedere caracterul dinamic al sectorului si calitatea renumita a cerealelor a caror comercializare se afla intr-un cert progres, se impune un sistem de asigurare a trasabilitatii productiei cu respectarea unor obiective de calitate, precum si un minim de elemente potrivit Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului,

Intrucat timpul ramas pana la recoltarea cerealelor nu permite promovarea si adoptarea prezentelor masuri sub forma de lege, este necesara adoptarea acestora in regim de urgenta. Masurile propuse reprezinta o situatie exceptionala a carei reglementare nu suporta amanare, neadoptarea imediata a reglementarilor legislative cuprinse in acest proiect are drept consecinta afectarea in continuare a functionarii normale a pietei dar si nerespectarea legislatiei fiscale intrucat agricultura reprezinta una dintre prioritatile majore ale Guvernului.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr.225/2006, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.184 din 27 februarie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”b)Organizatia Interprofesionala “Cereale si Produse Derivate din Romania”-O.I.C.P.D.R..”

La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane juridice/fizice, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vanzare-cumparare, al caror model se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale la propunerea OIPA si a facturilor/documentelor de valorificare reglementate de Legea nr.145/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: (21)Modelul contractului de vanzare-cumparare se intocmeste in baza si cu respectarea prevederilor art.168 din Regulamentului (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.

Proiectul de lege se afla timp de 10 zile in dezbatere publica pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE