Valoarea platilor compensatorii pentru masurile de mediu si clima

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Subventiile pe care le vor incasa in acest an fermierii pentru masurile de mediu si clima. Platile compensatorii se acorda in cadrul acestor masuri, in urma incheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu si clima, agricultura ecologica si in zonele cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice, stabilite in PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, orase sau municipii) si vizeaza compensarea anumitor costuri.

In anul 2017 au fost majorate platile compensatorii acordate in cadrul pachetelor aplicabile pe pajistile permanente ale M10 (P1, P3 sub-pachetul 3.1 si P6), precum si in cadrul celor 3 sub-masuri ale M13.

Noile cuantumuri pentru pachetele din M10 se aplica atat angajamentelor in desfasurare, cat si angajamentelor semnate in 2017. Valorile actualizate sunt prezentate in tabelele cu valorile platilor compensatorii.

Masurile de mediu si clima ale PNDR 2014-2020, atat in cazul pajistilor permanente naturale si semi-naturale, cat si in cazul livezilor traditionale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promoveaza practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizarii cu utilaje grele si evitarea chimizarii alaturi de aplicarea tehnicilor agricole traditionale folosite (ce se reduc in fond la un pasunat non-intensiv si la stabilirea unor date si metode de aplicare a cositului) vor favoriza mentinerea habitatelor prioritare si a speciilor importante, a fondului cultural traditional, precum si o utilizare rationala a resurselor naturale.

Eforturile intreprinse pana in prezent pentru atingerea unor obiective ambitioase de protectie a mediului sunt sustinute si in continuare prin PNDR 2014- 2020, alocarea masurilor de mediu si clima in actuala perioada de programare depasind 30% din alocarile totale FEADR.

Plata compensatorie este platita anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din masura de agro-mediu si clima, calculat pentru femelele adulte de reproductie de rasa pura), fiind acordata in urma asumarii unor angajamente voluntare: pe o perioada de 5 ani pentru pachetele masurii de agro-mediu si clima (M10) si cele care vizeaza mentinerea agriculturii ecologice (sM11.2), precum si pentru pachetele M214, pe o perioada de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) si maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizeaza conversia la agricultura ecologica (sM11.1), cu mentinerea certificarii suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pe o perioada de cel putin 5 ani de la semnarea angajamentului, anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (M13).

tabel1

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE