Unde s-au cumpărat cei mai mulți berbeci și juninci de rasă, cu bani de la MADR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii din Harghita au achiziționat cei mai mulți berbeci și juninci de rasă prin programul național de sprijinire a achiziției de animale de reproducţie de rasă, finanțat de Ministerul Agriculturii.

Creşterea animalelor este o îndeletnicire tradiţională în judeţul Harghita, care se plasează pe primul loc la nivel național la achiziția de juninci și berbeci de rasă. Potrivit directorului Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Harghita, Torok Jeno, 66 de fermieri au beneficiat de sprijin financiar pentru achiziţionarea de berbeci de reproducţie şi juninci de rasă. Astfel, în judeţ au fost cumpăraţi 186 de berbeci de reproducţie, în valoare de 447.012 lei, şi 308 juninci gestante, în valoare de 1.540.000 lei.

„La noi creşterea animalelor este o îndeletnicire tradiţională, transmisă din generaţie în generaţie şi este o mândrie ca fermierii să aibă animale frumoase şi valoroase. Achiziţionarea acestor animale va duce la creşterea calităţii şi productivităţii în fermă, şi urmaşii acestora urmând să fie la fel de valoroşi”, a explicat Torok Jeno, citat de presa locală.

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 7 octombrie 2014, Hotărârea de Guvern privind schema de minimis „achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”, act normativ care urmărește ameliorarea valorii genetice a şeptelului de animale din România.

Beneficiarii schemei de minimis „achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate” sunt:

a) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;

b) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Valoarea sprijinului financiar, care se acordă începând cu data de 2 decembrie 2014, este de:

a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziționat;

b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea berbecilor de reproducție din rase specializate sunt:

a) să dețină un efectiv de minimum 150 capete și maximum 1000 capete femele ovine, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii de reproducție achiziționați să fie din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANARZ care este anexă la Hotărârea de Guvern;

c) fermierii se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii de reproducție achiziționați pe o perioadă de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii femele obținuți din monta naturală cu berbecii de reproducție din rase specializate;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;

e) achiziţionarea de berbeci de reproducție din rase specializate se realizează respectând proporția de un berbec la 30 de capete femele ovine deţinute; numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuind să corespundă unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar.

Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea junincilor din rase specializate sunt:

  1. să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern;
  2. junincile achiziționate să fie din rasele specializate cuprinse în lista ANARZ care va fi anexată hotărârii de guvern;
  3. se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație junincile achiziționate pe o perioadă de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii obținuți din junincile din rase specializate;
  4. să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;
  5. să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
  6. achiziționarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.

Fermierii pot afla detalii privind documentele necesare accesării schemei, precum și toate informațiile referitoare la procedura de derulare a acesteia de la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti, care se ocupă de implementarea schemei. De asemenea, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate au depus cererile până la data de 3 noiembrie 2014, la sediile direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat, la o întâlnire cu fermierii veniți la Indagra 2014, că schema de minimis „achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate” ar putea fi prelungită și în 2015, pentru a se da ocazia unui număr cât mai mare de crescători să cumpere animale de rasă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE