Un nou sprijin pentru viticultori. Care este valoarea finantarii si cine o poate accesa?

Facebook
Twitter

Vesti bune pentru producatorii din domeniul viniviticol: APIA pune in aplicare o noua masura pentru sustinerea acestui sector.  

Astfel, in urma intrarii in vigoare la data de 31 mai 2021 a Hotararii nr. 590/2021 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis Ordinul nr. 118/2021 care reglementeaza conditiile de punere in aplicare a masurii de recoltare inainte de coacere, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul viniviticol 2019-2023. Ordinul a intrat deja in vigoare, odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598/16.06.2021.

Operatiunea de recoltare inainte de coacere se refera la inlaturarea totala a ciorchinilor inainte de ajungerea lor la maturitate, din intreaga exploatatie sau de pe o parte a acesteia, cu conditia ca recoltarea inainte de coacere sa se realizeze pe parcele intregi.

In ceea ce priveste domeniului de aplicare pe durata exercitiului financiar 2021, precizam ca recoltarea inainte de coacere se realizeaza manual, termenul limita pentru realizarea operatiunilor fiind 21 iulie 2021. Totodata, suprafata parcelelor pentru care se acorda sprijin pentru recoltarea inainte de coacere nu se ia in considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite in specificatiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejata sau cu indicatie geografica protejata.

Pentru a beneficia de sprijin financiar in cadrul masurii de recoltare inainte de coacere, solicitantii trebuie sa depuna pana la data de 25 iunie 2021, la Centrele judetene si al Municipiului Bucuresti ale APIA, o cerere de plata, insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal, daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;

b) imputernicire/procura notariala in situatia in care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/imputernicit;

c) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/ Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz, in cazul persoanelor juridice;

d) dovada cont activ banca/trezorerie;

e) copie a declaratiei de recolta aferenta ultimei campanii viticole, depusa potrivit prevederilor legale in vigoare;

f) copie a autorizatiei de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale, obtinuta pentru anul 2021.

Copiile documentelor ce vor insoti cererea trebuie sa fie certificate “conform cu originalul” de catre solicitant.

APIA faciliteaza solicitantilor si modalitatea electronica de transmitere a documentatiilor, cu precizarea ca acestea trebuie trebuie sa fie semnate si datate, iar copiile trebuie sa fie certificate “conform cu originalul” de catre solicitant. Totodata, este posibila si transmiterea prin curierat.

Important: in situatia in care un producator aplica recoltarea inainte de coacere in plantatiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale caror suprafete sunt situate in judete diferite, acesta formuleaza si depune cereri de plata la Centrele APIA in a caror raza de competenta administrativa sunt situate plantatiile viticole pentru care se solicita sprijin.

In vederea aprobarii sprijinului financiar, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa aiba inscrisa in Registrul plantatiilor viticole suprafata de vita-de-vie cultivata cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicita recoltarea inainte de coacere;

b) suprafata cultivata cu vita-de-vie pentru care se solicita recoltarea inainte de coacere, sa fie autorizata in anul 2021 pentru producerea de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale;

c) suprafata cultivata cu vita-de-vie pentru care se solicita sprijin a fost declarata la APIA pe declaratia de suprafata aferenta cererii unice de sprijin, Campania 2021;

d) sa aiba depusa, potrivit prevederilor legale in vigoare, declaratia de recolta mentionata la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferenta campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020;

e) suprafata minima a parcelei viticole pentru care poate solicita sprijin este de 0,1 ha, iar suprafata minima a exploatatiei care face obiectul cererii unice de plata in Campania 2021 este de 1 ha;

f) suprafata maxima pentru care se poate solicita sprijin este de 50 ha, indiferent de numarul cererilor de plata depuse.

Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea inainte de coacere este de:

a) 840 lei/ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata;

b) 5.548 lei/ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica;

c) 4.906 lei/ ha pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri varietale.

Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabileste in functie de suprafata reala masurata in conformitate cu articolul 44 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/1.150, dupa punerea in aplicare a operatiunii de recoltare inainte de coacere, in limita suprafetei notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. 6.

Platile se finanteaza integral din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), prin APIA, in lei, urmand ca sprijinul sa fie acordat beneficiarilor declarati „eligibili” pana la data de 15 octombrie 2021.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE