Un nou soi de struguri pentru vin, eligibil la finantare prin Programul National Vitivinicol

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind modificarea si completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018.

Printre modificarile aduse, se regaseste si completarea cu un nou soi de struguri pentru vin a listei privind soiurile eligibile pentru finantare.

La punctul 4.1., litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „t) – documente eliberate de unitatea fitosanitara pe raza careia se afla plantatia, din care sa rezulte ca suprafata supusa programului este infestata cu unul/mai multe organisme daunatoare periculoase pentru starea fitosanitara a plantatiilor viticole, in cazul defrisarilor obligatorii prevazute la pct. 2.2 lit. c), conform anexei nr. 6 la prezentele norme, cu notificarea prealabila a D.A.J.”.

Dupa punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.41, care va avea urmatorul cuprins: „Pentru perioada de programare 2014 – 2018, solicitantii pot depune planuri individuale pana la data de 15 octombrie 2018; derularea acestora se realizeaza si dupa aceasta data, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice”.

Punctul 5.3 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins: “5.3. – Prin derogare de la prevederile pct. 5.1, se accepta modificarea planului individual aprobat inclusiv modificarea suprafetelor totale cuprinse in planul individual aprobat, daca intervine una dintre
urmatoarele situatii: a) suprafetele respective au fost afectate de calamitati naturale recunoscute de autoritatile competente in
cauza; b) suprafetele respective au facut obiectul unor exproprieri de utilitate publica; c) operatiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul saditor prezinta probleme sanitare certificate de un organism recunoscut”.

Dupa punctul 5.5 se introduce un nou punct, punctul 5.6, care va avea urmatorul cuprins: “5.6. – In cazul aplicarii prevederilor punctului 5.3, dupa obtinerea aprobarii de prelungire a planului individual cu maximum o campaniei viticola, autorizatia de plantare/replantare depusa la planul individual aprobat se prelungeste de drept”.

La anexa nr. 2 “Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie”, la Regiunea viticola ” Crisana si Maramures”, la coloana “Soiuri albe” se adauga un nou soi alb, respectiv “Feteasca Alba”.

Pentru noua perioada de programare 2014 – 2018, Romania beneficiaza de o alocare financiara anuala de 47,7 milioane euro in cadrul Programului National Vitivinicol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE