Un nou ajutor de minimis pentru fermieri. Cine poate beneficia de finantare?

Facebook
Twitter

Potrivit unui proiect MADR, supus dezbaterii publice, agricultorii care au ca activitate cultivarea de plante aromatice pot beneficia de un sprijin financiar in acest an, atat timp cat indeplinesc o serie de conditii. Iata tot ceea ce trebuie sa stii despre acest sprijin.

Cum se aplica schema de ajutor

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021, pentru sustinerea productiei la urmatoarele plante aromatice:

a) busuioc;

b) cimbru;

c) coriandru;

d) fenicul;

e) mustar.

Beneficiarii eligibili

(1)Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de plante aromatice, potrivit art. 2.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) si d), pentru culturile de plante aromatice prevazute la art. 2, respectiv:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;

b)persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;

c) producatorilor agricoli persoane juridice.

Conditiile de eligibilitate

(1)Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru productia de plante aromatice, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa fie inregistrati in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI si sa detina cod unic de inregistrare atribuit de catre APIA;

b) sa depuna cerere de inscriere in program, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;

c) sa utilizeze o suprafata cumulata de minimum 1 ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau mustar sau o suprafata cumulata de minimum 0,5 ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;

d) sa obtina productiile minime corespunzatoare culturii infiintate;

e) sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativteritoriala se afla suprafetele cultivate cu plante aromatice, in anul 2021;

f) sa livreze productiile de plante aromatice catre unitati de industrializare/procesare inregistrate pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, 3 transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) sa faca dovada valorificarii productiei minime realizate, prin documente justificative in functie de forma de organizare. (2) Productiile minime prevazute la alin. (1) lit. d) sunt urmatoarele:

a) 4000 kg planta proaspata/0,5 ha sau 650 kg planta uscata/0,5 ha pentru busuioc;

b) 4000 kg planta proaspata/0,5 ha sau 1000 kg planta uscata/0,5 ha pentru cimbru;

c) 800 kg samanta/ha pentru coriandru;

d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul;

e) 950 kg samanta/ha pentru mustar.

(3) Dovada valorificarii productiei de plante aromatice prevazuta la alin. (2) o constituie contractul de vanzare insotit de factura sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol si documentul de receptie emis de unitatea procesatoare .

In situatia in care beneficiarul are si calitatea de procesator, inregistrat potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta face dovada procesarii productiei minime obtinute si utilizate prin documente contabile interne.

(4) Sprijinul financiar se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) – (3) numai pentru o singura cultura dintre cele prevazute la art. 2, in anul 2021.

(5) Solicitantii care nu detin cod unic de inregistrare in Registrul unic de identificare al APIA, inainte de solicitarea inscrierii in programul de sustinere a productiei de plante aromatice au obligatia obtinerii acestuia de la centrele locale/judetene ale APIA, prin completarea si depunerea formularului prevazut in anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna.

Valoarea sprijinului

(1)Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol, si se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.

(2) Valoarea/suprafata a ajutorului de minimis care se acorda beneficiarilor pentru schema prevazuta la art. 4 alin. (1), in conditiile prevazute la art. 5, este urmatoarea:

a) 2600 euro/ha, dar nu mai putin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

b) 3400 euro/ha, dar nu mai putin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

c) 100 euro/ha pentru coriandru;

d) 200 euro/ha pentru fenicul;

e) 150 euro/ha pentru mustar.

(3) Valoarea ajutorului de minimis prevazuta la alin. (2) se acorda beneficiarilor proportional cu suprafata efectiv cultivata si este exprimata in lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2020.

(4) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE