Un consorțiu din care face parte și Agrostar va concepe noul PNDR pentru 2014-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Consorțiul format din SC GBI Consulting, Mehlmauer-Larcher&Kastner OG, în asociere cu: Institutul Federal pentru Economie Agrară (AWI) din Austria, S.C. GETBUSINESS INTERNATIONAL S.R.L., Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA București, KPMG România S.R.L., Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe AGROSTAR și Academia de Studii Economice din București va oferi consultanță Ministerului Agriculturii (MADR) în vederea elaborării Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020.

Consultantul a fost selectat în urma unei proceduri de achiziție publică pentru implementarea proiectului “Asistență tehnică pentru pregătirea perioadei de programare în domeniul dezvoltării rurale 2014-2020”, a anunțat MADR.

Potrivit prevederilor Regulamentului FEADR, Autoritatea de Management este responsabilă pentru elaborarea și negocierea cu Comisia Europeană a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, beneficiind, în acest scop și de consultanța consorțiului care va sprijini Autoritatea de Management în organizarea și desfășurarea procesului de programare pentru perioada 2014-2020, precum și a procesului de consultări cu partenerii economico-sociali și de mediu.

În acest scop, la nivelul MADR au fost demarate ședințe de lucru inter-instituționale la care participă specialiști din cadrul departamentelor tehnice ale MADR și ale instituțiilor subordonate. Activitatea desfășurată în cadrul ședințelor de lucru vizează definitivarea descrierii situației actuale a României, a analizei SWOT și identificarea nevoilor pentru stabilirea măsurilor de dezvoltare rurală relevante, corelate cu domeniile de intervenție. Documentele vor fi supuse dezbaterii în cadrul Grupurilor de Lucru și Comitetului Consultativ Tematic (CCT), constituite la nivelul MADR.

Documentele de programare rezultate vor fi supuse consultării grupurilor de lucru și validate, la începutul lunii octombrie, în cadrul Comitetului Consultativ Tematic, coordonat de către Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rolul CCT este de a stabili şi prioritiza investiţiile la nivel sectorial şi regional, pe baza documentelor realizate în cadrul grupurilor de lucru subsecvente.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE