Ultimele fonduri europene pentru tineri fermieri: cum poti accesa 50.000 euro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pana la finalul lunii iulie, agricultorii romani, pana in 40 ani, au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru tineri fermieri, de pana la 50.000 euro pe proiect, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Fondurile disponibile in prezent, conform unei centralizari AFIR, arata ca pentru sectorul zona normala sunt disponibile 84 de milioane de euro, iar pentru zona montana 45 de milioane de euro.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt: Tânarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole; Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tânar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Tânarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori.

Un tânar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare la AFIR.

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
  • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finantare);
  • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
  • prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
  • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala6 in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pâna la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererfii de finantare;
  • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;
  • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri);

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE