UE a blocat un ajutor de stat important, ce trebuia acordat fermierilor romani. Care este cauza

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In urma cu scurt timp, Comisia Europeana a trimis o scrisoare tarii noastre, prin care impune modificarea criteriilor de acordare a ajutoarelor pentru crescatorii de animale. Astfel, pana la schimbarea legii, ajutorul de stat pentru crescatorii de porci si cei de pasari ramane blocat.

In urma acestei scrisori, Guvernul a decis sa schimbe conditiile pentru acordarea acestui ajutor, pentru ca acordarea sprijinului aferent Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol sa fie din nou posibila.

Schimbarea conditiilor ii va afecta in mod direct pe beneficiari, care vor trebui sa depuna si o expertiza contabila, cu date despre: rata rentabilitatii, rata profitului net, productivitatea muncii, rata solvabilitatii generale si costurile nete suplimentare generate de realizarea investitiei pentru care se solicita ajutor.

Care sunt cheltuielile eligibile

Cheltuielile eligibile necesare realizarii investitiilor realizate in baza Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie sau de crestere in sectorul avicol sunt:

a) constructia statiilor de incubatie, fermelor de reproductie sau de crestere noi;

b) achizitionarea sau achizitionarea prin leasing de utilaje si echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare si adapare, microclimat, depozitarea, evacuarea si tratarea dejectiilor;

c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natura necesare realizarii investitiei, proiecte de constructie, servicii de arhitectura, organizare de santier, asigurarea utilitatilor, consultanta si autorizatii.

(2) Taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor prevazute la alin.(1) nu reprezinta cheltuiala eligibila.”

Documentele necesare

Incepand cu data intrarii in vigoare a legii, beneficiarii depun cererea de inscriere in Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol la directia pentru agricultura judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se infiinteaza/afla fermele de crestere, respectiv capacitatile de reproductie ori statiile de incubatie insotita de urmatoarele documente:

a) imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de inregistrare al Oficiului National al Registrului Comertului, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;

c) copie de pe actul constitutiv;

d) dovada cont activ banca/trezorerie;

e) pentru terenurile pe care se realizeaza investitia, documente care atesta dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobandit prin act autentic notarial, certificate de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca, lege;

f) plan cadastral;

g) pentru exploatatiile in conservare, documentul contabil de intrare in conservare sau factura de cumparare a activului din care sa rezulte ca achizitia s-a realizat inainte cu 3 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor legii.

Suma pusa la dispozitie

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor prevazute de prezenta lege, in valoare totala de 199,5 milioane euro, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie, astfel: 50 milioane euro, aferenta anului 2018, urmand ca pana la finalul programului suma sa creasca anual cu 30% avand ca baza anul anterior. Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE