septembrie 24, 2021

Mănăstiri din CRIȘANA. Mănăstirea Feredău, localitatea Covasînt, Arad

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Apele izvorului Feredău sunt făcătoare de minuni, mulţi suferinzi de afecţiuni ale ochilor găsindu-şi alinarea. Un pustnic a ridicat un mic lăcaş de cult, care, prin strădaniile credincioşilor şi ale sfinţilor părinţi, s-a dezvoltat. În anul 1931, preotul Nicolae Bâru şi credinciosul Nicolae Baciu din Covasânt au construit un mic paraclis şi o clădire pentru chilii, trapeza şi bucătărie. La sfinţire, lăcaşul a primit hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

În anul 1986, PS Episcop Timotei Serviciu al Aradului a avut iniţiativa reînfiinţării schitului şi, în acelaşi an, la 7 august a deschis şantierul pentru construcţii, încredinţându-i conducerea lucrărilor şi a schitului PC Ieromonah Ilarion Taucean, actualul stareţ al mănăstirii. Prin grija şi strădania domniei sale au fost refăcute biserica şi paraclisul, după care s-au construit clădirea stăreţiei, cu patru camere, o clădire etajată cu 15 chilii, o altă clădire cu trapeză mare, trapeză mică şi bucătărie şi o a treia clădire, mai mică, cu 2 chilii şi bucătărie. În anul 1990 a fost pictată biserica. Pentru întreţinerea obştii, mai jos de mănăstire, cam pe la jumătatea distanţei dintre aceasta şi comuna Şiria, Ieromonahul Ilarion a dezvoltat gospodăria-anexă, unde, la început, pe lângă clădirile gospodăreşti – grajduri, coteţe pentru porci şi păsări, magazie – a construit şi o clădire din zid pentru chilii, trapeza, bucătărie şi, într-un spaţiu mai mare, a amenajat un paraclis în care călugării care deservesc gospodăria să ţină slujbe. Clădirea este acoperită cu ţiglă.

Biserica este o construcţie din zid de cărămidă, în formă de cruce, compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat. Intrarea în biserică se face pe o uşă masivă de stejar, nesculptată. Are pardoseala din duşumea de scândură, iar acoperişul din tablă zincată. Faţadele exterioare sunt simple, tencuite şi văruite în alb. Pictura interioară a bisericii a fost realizată de pictorii Radu şi Alexandra Jitaru şi a fost executată în tehnica frescă, în anul 1990.

Sursa: Patriarhia Română

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE