Mănăstiri din Banat. Mănăstirea BOGÂLTIN, judeţul Caraş-Severin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Piatra de temelie a bisericii s-a pus în anul 1949, iar construcţia a fost terminată în 1950.

Biserica este în formă de cruce, compartimentată în altar, naos şi pronaos. Are şi un pridvor deschis, sprijinit pe zece stâlpi de lemn, cu plafonul pictat. Catapeteasma este din lemn de tei, în stil greco-catolic, zugrăvită în gri. Nu a fost pictată, dar a avut trei rânduri de icoane; pe primul erau reprezentate praznicele împărăteşti, pe rândul al doilea sfinţii apostoli şi pe rândul al treilea de sus proorocii, în mijlocul lor fiind icoana cu Iisus Hristos răstignit pe cruce. Altarul este luminat de două ferestre, iar naosul şi pronaosul, de câte o fereastră pe fiecare parte. Pardoseala în biserică este din scândură, iar în pridvor, din gresie. Din pridvor se intră în pronaos pe o uşă din lemn cu două canaturi, nesculptată. Pe naos şi o parte din pronaos, există o turlă înfundată, din lemn, acoperită cu ţiglă. Faţadele exterioare sunt simple, văruite în alb.

Pictura bisericii a fost executată, după reparaţii, în anii 1988-1989, de pictorii Florica şi Eugen Papici, pe cheltuiala Protopopiatului din Caransebeş.

Hram: „Sf. Ap. Petru şi Pavel” (29 iunie)
Adresa: Sat Bogâltin, Com. Cornereva, jud.Caraş-Severin, cod 1623
Numărul de vieţuitori: 5 (viaţă de obşte)
Acces rutier: D.N.6 – Orşova – Caransebeş până la Plugova, apoi drumul spre Cornereva până la Bogâltin. De aici pe jos 300m
Acces feroviar: Orşova – Caransebeş, cu coborâre în staţia Mehadia.
Posibilităţi de cazare: maxim 3 persoane.
Stareţă: Monahia Anastasia Pah
Telefon: 0763.425.024

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE