Tratamentul impotriva adultilor de Diabrotica virgifera la porumb

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laboratorul de Prognoza, Diagnoza, Avertizare, din cadrul Oficiului Fitosanitar Bihor recomanda efectuarea tratamentului importiva adultilor de Diabrotica virgifera virgifera Le conte la porumb, in special dupa aparitia matasii, acolo unde se atinge pragul economic de daunare ( 5 adulti/ planta).

Daunatorul este dependent de monocultura de porumb, motiv pentru care se recomanda evitarea monoculturii in zonele unde este prezent daunatorul, dar si in zonele limitrofe.

Se mai combat: Ostrinia nubilais, Aphis spp, Helicoverpa spp.

Efectuati tratamentul folosind unul din produsele:

  • FASTER   10   EC –  0, 2 l / ha         sau
  • PYRINEX   25   CS   – 1, 5 l / ha         sau
  • DECIS   MEGA EW   –   0, 25 l / ha     sau
  • KAISO SORBIE 5 EG   –   0, 25 l / ha           sau
  • KARATE   ZEON   SC   –   0, 25 l / ha          sau
  • FURY   10   EC   –   0, 2 l / ha.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, protectia albinelor, animalelor si a mediului inconjurator.

Toti utilizatorii de produse pentru protectia plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligatia de a detine Registrul de evidenta a tratamentelor, completat la zi si de a utiliza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date PEST – EXPERT.

Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice ( T+) si toxice ( T ) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care:

  • detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse (emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean)
  • care are angajat persoana atestata pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor T+ si T si detine „Certificat de atestare profesionala”
  • are obligatia de a pastra o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor.

Conform HG nr.1230 / 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, constituie contraventii nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE